Gå til indhold
Du er her: Forside Publikationer 2012 Forskningsbarometer 2011

Forskningsbarometer 2011

Forsideillustrations tekst mangler
Der foreligger nu en opdatering af et udvalg af de statistiske indikatorer, som indgik i ”Forskningsbarometer 2010”.
: 27. februar 2012
: Styrelsen for Forskning og Innovation
: 16

FI-publikation

Om publikationen

Opdatering af Forskningsbarometer 2011

Der foreligger nu en opdatering af et udvalg af de statistiske indikatorer, som indgik i ”Forskningsbarometer 2010”. Det er for hovedparten af indikatorerne muligt at sammenligne Danmarks placering i Forskningsbarometer 2010 med den opdaterede placering.

  • Danmark er gået flere pladser frem hvad angår antal nyuddannede ph.d.er per indbygger.
  • Danmarks placering er uforandret, hvad angår midler fra National Science Foundation, citationer per forskningsartikel samt antal succesfulde FP7-ansøgninger. 
  • Danmarks placering er gået tilbage angående publikationer per indbygger (som er øget, men da en større forøgelse er sket i Island, er Danmark relativt set faldet én plads) og Danmarks FP7-succesrate målt på beløb (som er øget, men da Nederlandenes succesrate er øget mere, er Danmark relativt faldet én plads).

Det er vanskeligt at vurdere, hvorvidt Danmarks placering er ændret for to indikatorers vedkommende.

  • Angående andelen af universitetsforskningen, som er finansieret af eksterne midler, er der nu tilgængelige OECD-data for væsentligt flere lande (33 mod tidligere 19).
  • De danske universiteter ligger uforandret på 18 % af forskningen, som er finansieret af virksomheder, udlandet eller private nonprofit fonde og organisationer. I landesammenligningen er Danmark nu nummer 10 af 33 lande mod tidligere nummer 8 af 19 lande. 

Udover opdateringen af en række af de hidtidige indikatorer, er der i opdateringen supplerende indsat oplysninger om landenes forskningsudgifter i procent af BNP, herunder fordelingen på offentlige og private midler for de lande, der ligger over 3 procent af BNP.

Senest opdateret 13. august 2015