Gå til indhold

Bevar Innovationsmiljøerne i Danmark

De danske innovationsmiljøer medvirker årligt til skabelsen af 60-70 nye virksomheder med vækstpotentiale. Det sker i kraft af den risikovillige kapital, som miljøerne kan investere i den helt tidlige fase i udviklingen af nye forretningsideer.

Indsendt af

FOIN

Resumé

De danske innovationsmiljøer medvirker årligt til skabelsen af 60-70 nye virksomheder med vækstpotentiale. Det sker i kraft af den risikovillige kapital, som miljøerne kan investere i den helt tidlige fase i udviklingen af nye forretningsideer – en fase, hvor det på grund af risikoen i stigende grad er svært, hvis ikke umuligt at tiltrække private investorer.

Siden 1998 har innovationsmiljøordningen gennem økonomisk støtte og erfaring succesfuldt skubbet danske vækstvirksomheder i gang. Fra 2007-2012 har innovationsmiljøerne haft en finanslovsbevilling på ca. 200 mio. kr. årligt, hvoraf ca. 80 mio. kr. kommer fra UMTS- og Globaliseringsmidler.

Regeringspartierne indgik sammen med Enhedslisten og Liberal Alliance i november 2012 en finansaftale om forskningsreserven for 2013, der sikrede samme bevilling til innovationsmiljøerne i 2013. Rådet for Teknologi og Innovation, mener, at der er behov for at videreudvikle innovationsmiljøerne.

Rådet vurderer, at det private marked for risikovillig kapital vil ligge underdrejet flere år frem, og mener, at der skal kompenseres ved at koncentrere indsatsen i færre innovationsmiljøer med større økonomisk volumen og robusthed. DVCA mener, at innovationsmiljøerne fortsat skal have samme bevilling.

Udfordring og muligheder

Hvis Danmark fortsat skal hjælpe små, forskningstunge og innovative virksomheder på vej skal innovationsmiljøerne besvares. De er yderst vigtige for udviklingen af og kommercialiseringen af selskaber i Danmark.

Innovationsmiljøerne har også bevis for, hvor værdifulde de er for dansk vækst. En evaluering fra Oxford Research fra 2012 viser, at innovationsmiljøerne lever op til deres formål, om at have fokus på høj risikovillighed, videntunge investeringer og attraktive vilkår for innovative iværksættere. Samtidig viser rapporten, at de fleste af virksomhederne aldrig ville være blevet til noget uden innovationsmiljøerne.

Målsætning

Den konkrete målsætning med dette forslag er, at en fremtidig innovationsstrategi vil indgå en bevarelse af innovationsmiljøerne med en fortsat bevilling på mindst 210 mio. kr. om året, og at de fortsat skal fortsætte med en investeringsramme på 3,5 mio. i første runde fra staten. Det vil både bidrage til at bevare den ekspertise og viden, der er opbygget gennem en årrække, ligesom det vil bidrage til at bevare og ikke mindst udvikle nye arbejdspladser over hele landet.

Innovationsbehov

Med en fremtidig bevilling, der ligger på niveau med de seneste fire års bevilling, vil det være muligt at bevare innovationsmiljøerne, hvorved at staten også fremtidigt sammen med innovationsmiljøer vil kunne investere i virksomheder med udviklingspotentiale. Oxford Researchs evaluering beviser, at mange innovative virksomheder aldrig var blevet til noget uden innovationsmiljøernes indsats.

Effekter og potentialer

I det seneste innovationsmiljøregnskab fremgår det, at hver gang et innovationsmiljø investerer én offentlig krone, så tiltrækker de seks private kroner til deres portefølje. Samtidig styrkes statskassen med både skatteindtægter fra virksomheder samt deres ansatte, hvilket forstærker billedet af en ordning, som for relativt få penge har kæmpe betydning for det danske vækstlag.

Nedskæringer vil betyde kæmpe tab for både ny dansk viden, virksomheder og vækst. Bevar bevillingen til innovationsmiljøerne.

DVCA foreslår, at innovationsmiljøerne bevares med samme bevilling og investeringsramme som en del af en ny innovationsstrategi for Danmark.