Gå til indhold

Et effektivt og konkurrencedygtigt samfund

Vision om et effektivt og konkurrencedygtigt samfund, hvor en intelligent samfundsindretning forebygger sygdom og sociale problemer, styrker arbejdsmarkedstilknytning, produktivitetsudvikling og konkurrencekraft, og hvor gode fysiske rammer og transportsystemer reducerer forurening og trængsel
  • Visionsområdet fordeler sig på tre temaer

  • Herunder finder du alle indkomne bidrag til hvert enkelt tema. Nederst på siden finder du en samlet liste over alle bidrag til visionen.


Skal forbedre danske beslutningstageres grundlag for at styrke produktivitetsudvikling, konkurrenceevne og vækst.


Sigter mod at udvikle en innovativ, effektiv og videnbaseret offentlig sektor samt på bedre forebyggelse, som giver borgerne flere gode og sunde år, hvoraf flest muligt bruges
i beskæftigelse.


Sigter mod at udvikle transport- og infrastrukturløsninger
samt offentlige rum, som kan imødekomme fremtidens behov og reducere miljøpåvirkninger.


Samlet oversigt over alle bidrag til visionen

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2013