Gå til indhold

Effektiv og innovativ velfærd og forebyggelse

Du kan downloade alle INNO+ indspil, der relaterer sig til temaet Effektiv og innovativ velfærd og forebyggelse her.

Viser 1-17 af 17 resultater
Arbejdspladsbaseret social innovation

Interessen for social innovation, hvor der lægges vægt på de samfundsmæssige behov bag innovationen, skaber nye muligheder for den arbejdspladsbaserede innovation, idet innovationens sociale aspekter kan bidrage til at skabe mening og engagement i innovationsprocessen.

Deltagelse og civilsamfund

Nye socialøkonomiske organisationsformer og parametre for inklusion og øget deltagelse i civilsamfundet for borgere med handicap. Tiltag, der fremme deltagelse begge veje, borgere med handicap og civilsamfund.

Det innovative ressourceforløb

Hvordan designer man det mest effektive ressourceforløb med henblik på at sikre flest mulig en aktiv tilknytning til arbejdsmarkedet?

Det strømlinede borgerforløb

I socialt arbejde, især på handicapområdet, udgør sektorielle og organisatoriske opdelinger af borgerens samlede forløb stadig store udfordringer.

Evidensbaserede modeller for privat-offentligt samarbejde

Tankerne bag samspil mellem en innovativ og smidig privat sektor på den ene side og en velfungerende og udviklingsorienteret offentlig sektor på den anden side er veludviklede. Men der er behov for at få udløst potentialerne.

Hørediagnose, høreskader og forebyggelse heraf

Høreskader er blandt de hyppigst anerkendte arbejdsskader. Dertil kommer et ukendt antal høreskader som følge af overdreven brug af musikafspillere, koncerter eller andre fritidsaktiviteter. EU har vurderet, at en ud af seks har et høreproblem.

Innovativ offentlig kommunikation

Innovativ offentlig kommunikation er afgørende for at udvikle den offentlige sektor, samspillet mellem offentligt og privat og samspillet mellem systemer og brugere. Det er en forudsætning for at skabe et effektivt, konkurrencedygtigt og kompetent samfund med sammenhængskraft.

Metoder til begrænsning af recidivet blandt kriminelle

Der bindes mange ressourcer i behandlingen af kriminelle, som går fra mere vækst- eller tryghedsskabende aktiviteter i samfundet. En begrænsning af recidivet vil betyde frigørelse af ressourcer i arbejdsstyrken, ligesom en indsats vil kunne resultere i styrkelse af det tillidsniveau i befolkningen.

Nationalt kraftcenter for offentlig innovation

Forslaget er at etablere et nationalt kraftcenter for fremme af innovation i den offentlige sektor. Det nationale kraftcenter skal opsamle og formidle erfaringer, producere ny viden og understøtte tværgående initiativer inden for offentlig innovation

Social indsats for funktionsnedsatte

Funktionsnedsættelse er et voksende problem i Danmark. Både økonomisk og for de berørte borgere. Der er derfor behov for at skabe muligheder for at man gennem teknologi, ydelser og vilkår skabes bedre rammer for den enkelte funktionsnedsatte til at indgå i sociale kontekster.

Sundhed og livsstil

Det globale sygdomsbillede er under forandring. Antallet af kronisk syge, overvægtige og ældre stiger. Der er store udfordringer forbundet med at få skabt anbefalinger, der både er målrettet sundhed og livskvalitet og som er mulige at implementere i patienternes hverdag.

Velfærdsdesign

Designdreven innovation foreslås som ny model for udvikling af velfærdsstaten med fokus på brugeradfærd og brugerinddragelse.

Øget personlig indsigt – Mobile "Quantified Self" Teknologier

Vores gode IT forudsætninger samt markante anvendelse af sociale medier giver en base for at afprøve og udvikle nye services til den individualiserede og teknologidrevne udvikling. Indsatsen skal bringe Danmark i front inden for teknologier til selvmonitoring.

Handlinger tilknyttet webside