Gå til indhold

Konkurrenceevne, produktivitet og vækst

Du kan downloade alle INNO+ indspil, der relaterer sig til temaet Konkurrenceevne, produktivitet og vækst her.

Viser 1-15 af 15 resultater
Bedre muligheder for syndikeringslån

Syndikeringslån skal både forbedre adgangen til kapital for små innovative virksomheder i de tidlige stadier - og samtidig gøre det mere attraktivt for investorerne at investere i meget tidlig virksomhedsudvikling.

Bevar Innovationsmiljøerne i Danmark

De danske innovationsmiljøer medvirker årligt til skabelsen af 60-70 nye virksomheder med vækstpotentiale. Det sker i kraft af den risikovillige kapital, som miljøerne kan investere i den helt tidlige fase i udviklingen af nye forretningsideer.

Bevar Innovationsmiljøerne i Danmark

De danske innovationsmiljøer medvirker årligt til skabelsen af 60-70 nye virksomheder med vækstpotentiale. Det sker i kraft af den risikovillige kapital, som miljøerne kan investere i den helt tidlige fase i udviklingen af nye forretningsideer.

Innovation gennem bedre skattekreditter

I slutningen af 2011 blev loven om skattekreditter gennemført i Danmark. Bedre og mere ambitiøse skattekreditter vil gavne innovationen i dansk erhvervsliv.

Innovation i finansiering af iværksætteri

Iværksætteri er det bedste svar på spørgsmålet om, hvordan man både kan skabe arbejdspladser og samtidig udvikle vores innovationskraft. I det danske entrepreneurial økosystem, er adgangen til finansiering - den mest vitale ingrediens - et stort hul.

Innovation På Tværs (IPT)

Opbygning af tværgående forskningsbaserede rådgivnings-kompetencer til støtte for innovationsledelse og innovationspolitik i den private og i den offentlige sektor

Proof of Concept-ordningen skal afklares

DVCA frygter derfor, at Proof of Concept-ordningen ender mellem to stole. Universiteterne vil ikke bruge midlerne på ordningen, og der er ingen finansiering på finansloven.

SMV – en ny innovationskraft i Danmark, løsningernes land

De små og mellemstore virksomheder er bærende i den danske erhvervsstruktur, men har samtidig en række barrierer for at udnytte deres potentiale for innovation. Målsætningen er at skabe en struktureret og samlende tilgang til udnyttelse af innovationspotentialer i SMV

Øget kommercialisering af viden

Der skal skabes et program for udvikling af innovative bio- og medicotekniske løsninger til effektiv diagnostik og behandlinger. Løsningerne skal støttes hele vejen fra idé til kommerciel implementering.

Handlinger tilknyttet webside