Gå til indhold

Proof of Concept-ordningen skal afklares

DVCA frygter derfor, at Proof of Concept-ordningen ender mellem to stole. Universiteterne vil ikke bruge midlerne på ordningen, og der er ingen finansiering på finansloven.

Indsendt af

Danish Venture Capital and Private Equity Association

Resumé

Det fremgår af finansloven for 2013, at den særlige finanslovsbevilling til proof-of-concept ophører pr. 1. januar 2013. I stedet er det tanken, at ordningen skal videreføres af universiteterne selv inden for deres egen bevilling på finansloven. Men det virker ikke som om, universiteterne umiddelbart har til hensigt, at afholde de ca. 35 mio. kr. årligt til ordningen jf. den seneste korrespondance mellem Danske Universiteter og ministeren.

DVCA frygter derfor, at ordningen ender mellem to stole. Universiteterne vil ikke bruge midlerne på ordningen, og der er ingen finansiering på finansloven.

Udfordring og muligheder

DVCA opfordrer til, at universiteterne og ministeren i fællesskab hurtigst muligt afklarer den fremtidige finansiering af proof-of-concept-ordningen – således at der også i 2013 kan igangsættes flere markedsmodninger af forskningsprojekter. Det er derfor helt essentielt, at proof-of-concept-ordningen medtages i en kommende innovationsstrategi.

Målsætning

Målsætningen med forslaget er, at sikre proof-of-concept-ordningen bevares, så de gode idéer fra universiteterne ikke går tabt.

Innovationsbehov

Specielt på universiteter, andre højere læreanstalter, forskningsinstitutioner og hospitaler genereres der hver dag forskningsresultater og opfindelser, som er på et så tidligt stadie, at det er svært at vurdere, om disse er teknologisk bæredygtige og har et kommercielt potentiale.

Der er derfor brug for en bro, der kan afklare, om et forskningsresultat eller opfindelse kan skabe et teknologisk og forretningsmæssigt gennembrud. Perspektivrige projekter skal have en chance til at bevise deres teknologiske og kommercielle potentiale. Det er her, den hidtige proof-concept-ordning har haft sin berettigelse. Og det er grundene til, at ordningen skal fortsættes i en kommende innovationsstrategi.

Effekter og potentialer

DVCA mener, at der i dag ikke findes tilstrækkelige muligheder for, at forskere og opfindere kan få finansieret den helt tidlige udviklingsfase. Hvis vi bevarer proof-of-concept-ordningen skaber Danmark dermed nye muligheder og grobund for nye vækstvirksomheder.