Gå til indhold

Kreative erhverv og fastholdelse af produktionsvirksomheder

Design kan styrke innovationen i produktionsvirksomhederne og dermed hjælpe til at fastholde produktion i Danmark.

Indsendt af

Danske Regioner

Resumé

Danmark har traditionelt set en styrkeposition i de kreative erhverv og en unik designhistorie, hvor man med udgangspunkt i brugeren tænker i systemer, processer og produkter. Design kan styrke innovationen i produktionsvirksomhederne og dermed hjælpe til at fastholde produktion i Danmark.

Der bør derfor gøres en indsats for at øge den forskningsbaserede viden om kreative erhverv som vækstdrivere, og for at skabe en platform for at universiteter, kreative miljøer og virksomheder går sammen om at styrke værdiskabelsen i produktionen.

Indsatsen understøtter vækstteamet for kreative erhvervs anbefalinger.

Udfordring og muligheder

Mange af de traditionelle produktionserhverv forsvinder ud af Danmark og kommer ikke tilbage. Det er dog stadig afgørende for den danske velfærd at fastholde produktion i Danmark. Det skal blot ske på andre præmisser end tidligere. Nyere undersøgelser peger således på, at danske industrivirksomheder må finde nye forretnings- og produktionsmodeller, hvis de skal overleve i fremtiden. Her rummer design som vækst- og innovationsdriver stort potentiale for at skabe øget erhvervsmæssig værditilvækst. Derfor bør fremtidige innovationsinvesteringer lægge vægt på potentialet i samspillet mellem design og industrivirksomheder.

Der er behov for, at potentialet ved at bruge kreative erhverv og digitale teknologier som vækstdrivere udnyttes fuldt ud. Dette kan foregå via en indsats, der skaber en platform for, at universiteter, kreative miljøer og virksomheder går sammen om at styrke værdiskabelsen i produktionsvirksomheder og dermed bidrager til at fastholde produktion i Danmark.

Et eksempel på, hvordan kombinationen af kreative erhverv og produktionsvirksomheder kan tilføre ny vækst, ses bl.a. i virksomheden Dolle i Frøstrup. Dolle producerede loftslemme, men var på grund af det lavteknologiske produkt truet af lavprisområder i Østeuropa. På baggrund af et strategiprojekt fra Design ved Arkitektskolen Aarhus ændrede produktionsvirksomheden sit produkt fra at producere loftsstiger til at tilbyde Adgang til rum:

”Med relativt enkle klassiske strategiske designredskaber – brugerinddragelse, visualisering, analyse, kommunikation, idéudvikling – samt ikke mindst forståelse for strategi, marketing og organisation skabte designforskerne sammen med virksomheden en platform for udvikling, ikke bare af virksomhedens produkter, men af hele virksomheden. Det er et godt eksempel på, hvordan strategisk design kan være en drivkraft for innovation,” siger Jørgen Rasmussen”, lektor ved for Design ved Arkitektskolen Aarhus ( http://www.dcdr.dk/dk/menu/aktuelt/netmagasin/artikelarkiv/designforskere-skaber-udviklingsplatform-for-virksomhed )

Målsætning

Det er en målsætning, at man gennem styrket fokus på kreative erhverv som vækstdrivere i industrivirksomheder kan bidrage til at fastholde produktionsarbejdspladser i Danmark.

Det er samtidig målsætningen at udvikle ideer og koncepter, som kan styrke Danmark i at kunne byde ind på de mange midler, som især EU`s program ”Et kreativt Europa” rummer. Programmet er en sammenlægning af de tidligere programmer ”Media programmet” og ”Kulturprogrammet”.

Innovationsbehov

Der er behov for initiativer, der fremmer den forskningsbaserede viden om kreative erhverv som vækstdrivere, og at styrke kreative iværksættervirksomheders samspil med produktionserhverv.

Måden kunne være at skabe et ”innovationslaboratorium” for kreativ vækst gennem målrettet øget fokus på de potentialer, der ligger gemt i de kulturelle og kreative erhverv.

De danske forudsætninger

Erhvervsstrukturen i de kreative erhverv er markant anderledes end i den øvrige del af erhvervslivet. Over 90 % af virksomhederne i de kreative brancher har færre end 10 ansatte. Arbejde og udvikling foregår derfor i projekter og i netværk, og fokus er typisk på produktet og mindre på den kommercielle forretning.

Samtidig rummer de kreative erhverv mange af de kompetencer, der bliver efterspurgt i andre erhverv. Det kan eksempelvis være kreativitet, design, udnyttelse af digitale platforme, interaktiv formidling, brugerforståelse, etc.

Regionerne har erfaringer fra projekter om, hvordan design kan anvendes i virksomhedernes innovationsaktiviteter – eksempelvis via projektet Design2innovate i Region Syddanmark. I det tværregionale projekt Shareplay samarbejder Region Midtjylland og Region Nordjylland endvidere om udviklingen af de kreative erhverv inden for film, spil, animation og digital indholdsproduktion.

Effekter og potentialer

Øget innovationskraft, bedre synergi og nye økonomiske muligheder for vækst, fastholdelse af produktionsarbejdspladser.