Gå til indhold

Materialeteknologiens innovationspotentiale

KEA har med en ekspertise inden for materialeteknologi, bæredygtighed, prototyping, innovation og entrepreneurship et ønske om at indgå i partnerskaber, som skaber nye løsninger til kreative erhverv og design samt SMV'er.

Indsendt af

Københavns Erhvervsakademi (KEA)

Resumé

Der udarbejdes nye produkter baseret på ny materialeteknologi.

KEA har med en ekspertise inden for materialeteknologi, bæredygtighed, prototyping, innovation og entrepreneurship et ønske om at indgå i partnerskaber, som skaber nye løsninger til kreative erhverv og design samt SMV'er.

Udfordring og muligheder

Med stigende fokus på udvikling af nye og bæredygtige produkter samt ønske om øget konkurrencekraft fokuserer både offentlige og private organisationer på den manglende viden, der er vedr. materialeteknologi.

Derfor arbejder flere og flere organisationer med at tilegne metodekompetencer indenfor preto- og prototyping. Ligeledes er der et stigende behov for viden om ny materialeteknologi for at sikre, at produktudviklingen tager udgangspunkt i den nyeste viden indenfor materialeudvikling. Virksomheder søger nye løsninger til at sikre deres konkurrenceevne i en global økonomi.

Danske designvirksomheder udgør en høj andel af Danmarks BNP men oplever samtidig med dette stigende konkurrence på globale markeder. Ved at indgå i partnerskaber, hvor der fokuseres på både udvikling af nye produkter samt udvikling af bæredygtige virksomheder er der mulighed for bidrage til udviklingen og etableringen af nye virksomheder inden for kreative erhverv og design.

Målsætning

Målet er at udvikle sikre udvikling af nye produkter baseret på ny materialeteknologi.

Innovationsbehov

Innovationsbehovet handler om:

  • at der skabes nye forretningsmodeller til en ny global økonomi
  • at der skabes bæredygtige produkter, der tager udgangspunkt i såvel brugere og samfundets behov

De danske forudsætninger

Dansk design er et anerkendt brand og har derfor forudsætningerne til at kunne fremstå på det globale marked som et brand associeret med kvalitet og æstetik.

Effekter og potentialer

Danske designvirksomheders overlevelse
Udvikling af nye kreative erhverv