Gå til indhold

En didaktisk indsats for bæredygtig mode

Mode er den største enkeltaktør indenfor de kreative industrier med en eksport på 25 mia. kr. i 2011 og en vækstrate på 13,4%. For at fremtidssikre dansk mode- og tekstildesign skal der arbejdes mere ressourceeffektivt og etisk ansvarligt. Projektet foreslår en didaktisk indsats.

Indsendt af

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Resumé

Mode er den største enkeltaktør indenfor de kreative industrier med en eksport for 2011 på 25 mia. kr. og en vækstrate på 13,4% (Danmarks Eksportråd). For at fremtidssikre dansk mode- og tekstildesign skal der arbejdes mere ressourceeffektivt og etisk ansvarligt. Projektet foreslår en didaktisk indsats.

for at udvikle læringsværktøjer til designuddannelserne herunder efteruddannelse, så de kommende generationer af mode- og tekstildesignere har kompetencerne til at arbejde bæredygtigt. Det er både en investering i miljøet og et potentielt konkurrenceparameter for dansk mode og tekstil.

Udfordring og muligheder

Det er en global udfordring at adgang til jord, vand, råmaterialer og energi bliver mere knap i fremtiden. Mode- og tekstilindustrien har stor miljømæssig betydning pga. dens størrelse og forbrug af kemikalier, transport og fibre.

Med dens store beskæftigelse ikke mindst i 3.verdenslande er en social ansvarlighed også en væsentlig faktor for det globale perspektiv. Denne industri har ikke i samme grad som indenfor det grønne energiområde udviklet nye højteknologiske løsninger i forhold til energi- og ressourceforbrug.

Desuden er  Mode- og tekstilindustrien præget af kompleksitet i leverandørkæder /outsourcing og modesystemets forandringsmodus. Æstetik og udtryk vægtes højt i denne branche, da det basale forbrugsbehov for at få tøj på kroppen for længst er tilfredsstillet, og derfor må der udvikles på en bæredygtig tilgang, som kan koble det æstetiske udtryk med en etisk ansvarlighed i forhold produktets miljømæssige og sociale konsekvenser.

Didaktik er en ny vinkel på at løse disse udfordringer i et langsigtet perspektiv. En didaktisk indsats vil arbejde for at designstuderende og designere ser sig selv
som del af en større kontekst, hvor valg taget i Danmark har indflydelse på processer på et globalt plan.

Ved at styrke relationerne mellem de led, som indgår i produktets levetid, som f.eks. designere, producenter, sælgere og forbrugere, vil der kunne opnås en alignment omkring alle dele af designprocessen. En didaktisk tilgang implementerer paradigmeskiftet allerede i uddannelsesstadiet og arbejder derfor på en helhedsorienteret og gennemgribende indsats for bæredygtig udvikling.

Målsætning

Output for indsatsen vil være at udvikle didaktiske guidelines, der har til formål at styrke mode- og tekstildesigneres evne til at vælge den mest bæredygtige løsning i forhold til en specifik kontekst.

Målet er at fremtidssikre dansk mode og tekstil, så branchen kan indgå i et samfund med grøn økonomi samt konkurrere på effektive produktionssystemer og etiske værdier i produkterne. Den didaktiske indsats kan bidrage til effektivisering, genanvendelse og mindre afhængighed af begrænsede ressourcer.

Innovationsbehov

Der er et innovationsbehov for en forskningsbaseret didaktik herunder udvikling af læringsværktøjer til både videregående- og efteruddannelse til at styrke bæredygtighed i tekstil- og modeindustrien. En fremtidssikring af dansk mode og tekstil kræver et paradigmeskift hos designerne, der i langt højere grad skal arbejde bærdygtigt i alle dele af design- og produktionsprocessen.

Indsatsen handler om læringsværktøjer men den beror også på et tættere samarbejde mellem designuddannelser og industrien. Samtidig ligger der muligheder i et tættere integration af grønne interesseorganisationer eller forbrugerorganer for at styrke videndeling i et bredere perspektiv. Her kan den didaktiske indsats være en fælles platform for bl.a. designere, ingeniører, produktionsansvarlige, salg, kommunikation og public affairs.

De danske forudsætninger

Danmark har i kraft af sin størrelse særlige forudsætninger for at være first mover med en didaktisk indsats for bæredygtig mode og tekstil. Danmark bedriver allerede state of the art forskning på bæredygtighedsområdet indenfor design, innovation og produktion.

Samtidig spiller det didaktiske tiltag ind i allerede veletablerede initiativer som Nordic Initiative Clean and Ethical (NICE) og ’How To Be Nice’ (Danish Fashion Institute i samarbejde med Danish Responsibility under Erhvervsministeriet) og kan på den måde bidrage til at skabe kritisk masse indenfor bæredygtig mode og tekstil.

Effekter og potentialer

Mode- og tekstilindustrien er storforbruger af vand, kemikalier, og landbrugsjord til dyrkning af fibre. Alle virksomhedsledere er i løbet af de kommende år tvunget til at handle i forhold til deres ressourceforbrug.

De virksomheder, som kan omstille til en ressourceeffektiv økonomi vil være de mest konkurrencedygtige i fremtiden. Danmark skal være på forkant med dette industrielle paradigmeskift. Det kræver dog viden og nytænkning at erstatte materialer og kemikalier med mindre kritiske alternativer, genanvende materialer og opfordre til et reflekteret forbrug.

Ved en målrettet didaktisk satsning på bæredygtighed, arbejder projektet mod en ny generation af designere, som er parate til at påtage sig et ansvar og kreativt nytænke praksisser i forhold til at effektivisere, genanvende og mindske afhængigheden af begrænsede ressourcer samt indarbejde etisk værdi i produkterne. En sådan arbejdskraft vil også være efterspurgt i udlandet.

Fokus på en reflekteret didaktisk uddannelse for designere vil styrke konkurrenceevnen for mode- og tekstilindustrien ved at give dem læringsværktøjer til at udvikle en produktion, som tænker langsigtet og imødekommer fremtidige udfordringer og reguleringer.

Forbruget i vores del af verden er faldende og potentialet for vækst er reduceret. Ved at opstille nye kriterier for ansvarlig produktion og produktkvalitet vil dansk mode og tekstil kunne konkurrere med Asien, som endnu ikke er særlig langt indenfor det miljømæssige og sociale felt i forhold til design og produktion.