Gå til indhold

Bioprocesser

Danske virksomheder og forskere har omfattende ekspertise indenfor produktudvikling baseret på biologiske processer og udnyttelse af bioaktive stoffer, og salgsorganisationer og markedsføringsorganisationer er allerede godt på plads.

Indsendt af

Det Strategiske Forskningsråd - Programkomiteen for Bæredygtig Energi og Miljø

Resumé

Danske virksomheder og forskere har omfattende ekspertise indenfor produktudvikling baseret på biologiske processer og udnyttelse af bioaktive stoffer, og salgsorganisationer og markedsføringsorganisationer er allerede godt på plads.

Programkomiteen har støttet en række projekter der i samarbejde med veletablerede virksomheder eller bioteknologiske start up-virksomheder udvikler nye processer, nye bioaktive stoffer, eller effektiviserer udnyttelsen af allerede kendte stoffer. Det vil være oplagt at se nøjere på, om der i de enkelte projekter med få koordinerede midler kan etableres forretning post projekt.

Indenfor proces området har der især været fokus på udvikling og produktion af industrielle enzymer og bioraffinering. Programkomiteen har støttet udviklingen af enzymer med nye funtionaliteter eller inddragelse af mere effektive enzymer fra svampe, bakterier, dyr eller planter der hidtil ikke har været udnyttet.

Produktion af industrielle enzymer og mere specialiserede enzymer indenfor pharma og ingredienser har stort vækstpotentiale og danske virksomheder er førende på området. Selve innovationspotentialet i de støttede projekter ligger i udvælgelse af de mest lovende enzymer til opskalering og produktformulering.

Bioaktive stoffer er et andet område med potentiale. Her har programkomiteen støttet projekter, der sigter mod udvikling af nye fødevareingredienser, ny medicin baseret på naturprodukter og naturstoffer der kan erstatte for eksempel antibiotika eller svampemidler til biologisk kontrol i fisk og på planter.

De interessante stofgrupper spænder fra bioaktive peptider, metabolitter fra planter bakterier og svampe, fibre, lipider, kulhydrater og enzymer. Perspektivet i denne projektfamilie er forretningsmulighederne for en række danske virksomheder at videreudvikle deres førende position på området ligesom der er muligheder for at nye start up virksomheder kan bringe nye attraktive produkter på markedet.