Gå til indhold

Et samfund med grøn økonomi

Vision om et samfund med grøn økonomi, hvor teknologiske og videnbaserede løsninger på store globale udfordringer relateret til naturressourcer, miljø, energi, klima og fødevarer bruges som drivkræfter for dansk vækst og beskæftigelse samt til at værne om natur og miljø.

Visionsområdet fordeler sig på fire temaer

Herunder finder du alle indkomne bidrag til hvert enkelt tema. Nederst på siden finder du en samlet liste over alle bidrag til visionen.


Sigter mod at udvikle konkurrencedygtige, energieffektive og vedvarende energisystemer, der kan imødekomme fremtidens energibehov og miljøkrav.


Sigter mod at udvikle miljøeffektive teknologier, der kan styrke erhvervslivets konkurrenceevne og bidrage til et renere miljø.


Skal reducere usikkerhederne omkring klimaforandringerne og effekterne heraf samt understøtte klimapolitiske beslutninger om modvirkning af – og tilpasning til – klimaforandringer.


Skal understøtte en konkurrencedygtig, miljøeffektiv og sundhedsfremmende produktion af fødevarer og andre biologiske produkter.


Samlet oversigt over alle bidrag til visionen

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2013