Gå til indhold

Fremtidens klima og klimatilpasning

Du kan downloade alle INNO+ indspil, der relaterer sig til temaet Fremtidens klima og klimatilpasning her.

Viser 1-7 af 7 resultater
Avanceret stedbestemmelse – Grønland / Arktis

Der er med klimaforandringer og øgede erhvervsaktiviteter i det arktiske område stor efterspørgsel efter effektive kortlægningsmetoder, da omkostningerne til dataindsamling er meget høje på grund af natur, klima, de meget store afstande og den sparsomme infrastruktur.

Innovative klimasikringsløsninger mod ændrede vandforhold

Danmarks stigende risiko for ekstrem nedbør og ændrede vandforhold i jorden skal kombineres med Danmarks styrkeposition inden for vandløsninger til at sikre et hjemmemarked for innovative løsninger, der kan eksporteres til et globalt marked.

Klima - bæredygtige bylivsrum

Til at løfte de klimatiske udfordringer kan Danmarks internationale styrkeposition indenfor arkitektur og design anvendes som katalysator og driver i dynamiske partnerskaber mellem vidensinstitutioner, organisationer og produktionsvirksomheder.

Klimatilpasning af det byggede miljø

Den danske bygningsmasse repræsenterer en værdi på ca. 3.700 mia. kr. Med kommende klimaændringer bliver værdien af bygningerne truet. Dette stiller samfundet over for store udfordringer om tilpasning af bygningerne.

Vand i robuste og klimasikre byer

Byers fysiske udformning er bestemt af blandt andet de klimatiske vilkår. Klimaforandringer udgør derfor en gennemgribende udfordring for byområder. Med øget viden og målrettet indsats kan byer tilpasses et ændret klima

Vand i robuste og klimasikre byer

Med øget viden og målrettet indsats kan byer tilpasses et ændret klima og samtidigt gribe muligheden for fortsat øge livskvaliteten i byer til gavn for samfundets sociale, økonomiske og kulturelle værdier.

Handlinger tilknyttet webside