Gå til indhold

Anvendelse af organisk affald som energi- og NPK ressource

Danske forskningsmiljøer er internationalt førende med nye forskningsresultater vedrørende anvendelse af organisk affald fra land og by. Der er med succes forsket i forbehandling og håndtering af biomasserne med henblik på produktion af energi, gødningsprodukter (Høj og lav værdi) og jordforbedring.

Indsendt af

Det Strategiske Forskningsråd - Programkomiteen for Bæredygtig Energi og Miljø

Resumé

Danske forskningsmiljøer er internationalt førende med nye forskningsresultater vedrørende anvendelse af organisk affald fra land og by. Der er med succes forsket i forbehandling og håndtering af biomasserne med henblik på produktion af energi, gødningsprodukter (Høj og lav værdi) og jordforbedring.

Forskningen bidrager også til en forståelse af de processer, der påvirker drivhusgasudledning og udledning af plantenæringsstoffer til miljøet og dermed til metoder til reduktion af udledningen.

Begrundelse

I ulande (Kina, Thailand etc. og også industrielle lande (USA, Australien, Europa, Rusland, Brasilien etc..) er der en stigende bevidsthed om at man ikke bør lade ressourcer gå tabt, og derfor er f.eks. anvendelse af husdyrgødning ved at komme i fokus. Formentlig især styret af et ønske om at mindske import af fosfor. Men energi produktion ved brug af rest/affalds produkter er der også stigende interesse for. Og ikke mindst er der f.eks. i Kina nu behov for store investeringer i miljøteknologier, hvor Danmark har stor ekspertise både som planlægger/konsulent og med teknologier.

Ti millioner planen er et udtryk for erhvervs-potentialet på området. Det samme er de mange virksomheder, der har udviklet og demonstreret biogas, bioethanol, thermisk forgasning og afbrænding et udtryk for.

Forskningsmæssige styrker

Der er mange stærke forskningsmiljøer ved  Århus univ., Aalborg univ., Syddansk univ. og DTU, hvor der forskes i biomediering, proces styring, online- real tid analysis, biomasse forbehandling, mijø-teknologier, genanvendelse etc. Der er også mange virksomheder som er beskæftiget med at overføre resultaterne til produkter NORD A/S, Haldor Topsøe, Grundfoss A/S, Xergie, Dong Energy, Vattenfall etc.

I bund og grund er dansk forskning, virksomheder og myndigheder blandt de fremmeste i forbindelse med udnyttelse og genanvendelse af organisk affald fra by og land og til at reducere miljøbelastningen forårsaget af bio-affald fra land og by.