Gå til indhold

Fra basal forskning til effektiv forebyggelse, diagnostik og behandling af sygdomme

Du kan downloade alle INNO+ indspil, der relaterer sig til temaet Fra basal forskning til effektiv forebyggelse, diagnostik og behandling af sygdomme her.

Viser 1-19 af 19 resultater
Allergibekæmpende forskning

Allergi er en folkesygdom i vækst. Danske forskere har dokumenteret, at allergi rammer mere end hver femte dansker. Danmark har stærke akademiske og kommercielle traditioner indenfor dette område, men der er stadig meget vi ikke forstår om væksten i prævalens af allergi i befolkningen.

Biomarkører: En genvej til effektiv individuel smertebehandling

Lægemidlernes optagelse, omsætning og effekt er stærkt påvirket af flere faktorer, herunder genetiske, fysiologiske og psykologiske mekanismer. Derfor forskes der i anvendelse af nye analytiske og højteknologiske metoder til identifikation af ”biomarkører”.

Drug discovery and big data

Denmark has a good position in use of big data. One of the areas where big data has significant promise is in drug discovery and analysis. With the strong pharmaceutical industry in Denmark it is only natural to try to utilize big data methods for drug discovery.

Fysisk aktivitet, ernæring og sundhed

Fysisk inaktivitet og uhensigtsmæssig ernæring er de vigtigste grunde til en eskalerende epidemi af livsstilssygdomme. Fysisk aktivitet og sund ernæring fremmer både den fysiske, sociale og psykiske sundhedstilstand, men vi ved ikke præcist hvorfor.

Innovativ og koordineret indsats i kampen mod de resistente bakterier

Overforbrug af antibiotika er den væsentligste årsag til den globale stigning i forekomsten af resistente bakterier. Der er både et sundhedsmæssigt og et sundhedsøkonomisk behov for bedre metoder til forebyggelse, diagnostik og behandling af mennesker og dyr med infektionssygdomme.

Medicin uden bivirkninger

I de næste årtier vil der med stor sandsynlighed ske en revolution i vores evne til at behandle sygdomme. Et af de store fremskridt forventes at blive udvikling af medicin, der kun rammer kroppens syge celler uden at påvirke kroppens raske celler.

Nye innovative lægemidler

Nye innovative lægemidler vil kunne bidrage til, at stadig flere patienter kan behandles på stadig kortere tid. Målet er, at udvikling og ibrugtagning af nye innovative lægemidler udgør et markant bidrag til at nå samfundets mål for vækst i sundhedsvæsenets produktivitet frem mod 2018.

Screening for life

Målet er at skabe et unikt biomedicinsk innovationsmiljø med henblik på at støtte den tidlige lægemiddeludvikling i dansk medicinalindustri og kemisk-biologisk forskning på universiteterne.

Strukturbiologi, krystallografi og biobaserede innovationer

Danmark er i en unik position til at udnytte røntgen- og neutronspredningsteknologi til at udvikle højteknologiske biobaserede innovationer. Innovationerne vil kunne bidrage til at løse vigtige samfundsmæssige problemer inden for energi, sundhed og fødevarer.

Sundhedsdata og -registre

I forhold til udviklingen af innovative diagnostiske og behandlingsmæssige løsninger har Danmark en klar fordel i form af de unikke registre og biobanker der findes i det offentlige sundhedsvæsen.

Sundhedsudgifterne i fokus: Reducere kronisk sygdom

Sklerose og leddegigt er to kroniske sygdomme, der repræsenterer en betydelig menneskelig og samfundsøkonomisk belastning i mange lande. Danmark skal være foregangsland i individualiseret behandling af sklerose og leddegigt.

Handlinger tilknyttet webside