Gå til indhold

Et samfund med sundhed og livskvalitet

Vision om et samfund med sundhed og livskvalitet, hvor individualiseret sygdomsbehandling og en omkostningseffektiv sundheds-, pleje- og omsorgssektor fremmer livskvalitet og høj levealder samt eksport og velstand.

Visionsområdet fordeler sig på to temaer

Herunder finder du alle indkomne bidrag til hvert enkelt tema. Nederst på siden finder du en samlet liste over alle bidrag til visionen.


Sigter mod at gå fra basal biologisk forskning
og sygdomsforståelse til bedre forebyggelse,
diagnostik og mere individualiserede, målrettede
og effektive behandlinger.


Sigter mod at udvikle innovative og borgercentrede velfærdsteknologiske og organisatoriske løsninger.


Samlet oversigt over alle bidrag til visionen

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2013