Gå til indhold

Vejdirektoratet: Flyvende hjælp under anlæg af veje

Vejdirektoratet skal sikre, at anlæg af statslige veje holder sig inden for de rammer, der er stukket ud på forhånd. Dronefotografering har vist sig som et effektivt redskab. Direktoratet flyver ikke dronerne selv, men udliciterer opgaverne.

Anlægning af en vej skal naturligvis holde sig inden for de arealer, som er eksproprieret til formålet. Vejdirektoratet har tidligere benyttet flyfoto, men går i stigende grad over til droner.

”Særligt ved fotografering af mindre områder er dronerne væsentligt billigere,” siger fagkoordinator Svend Elgaard, Vejdirektoratet.

”Har man et større område, for eksempel en 20 km motorvejsstrækning, er udgiften nogenlunde den samme for fly og droner. Men også her er dronerne interessante, fordi de er mere fleksible. Du kan hurtigt sende en drone op, mens det er noget mere omstændeligt at planlægge en flyfotografering. Desuden er man mindre afhængig af vejrliget. Dronen flyver jo væsentligt lavere og bliver derfor ikke generet af skydække.”

Vejdirektoratet benytter droner til at sikre sig, at anlægsarbejder holder sig inden for de arealer, der er eksproprieret til formålet. Direktoratet sender droneopgaverne i udbud på de enkelte projekter. Aktuelt har COWI rådgivende ingeniører vundet opgaven med at flyve droner ved anlægget af motorvejen Herning-Holstebro.
Vejdirektoratet benytter droner til at sikre sig, at anlægsarbejder holder sig inden for de arealer, der er eksproprieret til formålet. Direktoratet sender droneopgaverne i udbud på de enkelte projekter. Aktuelt har COWI rådgivende ingeniører vundet opgaven med at flyve droner ved anlægget af motorvejen Herning-Holstebro.

Dronen tager typisk billeder for hver 20 meter langs strækningen. Billederne bliver omsat til et målfast luftfoto, i fagsproget et orto-foto. Dette foto kan sammenlignes med Vejdirektoratets projektdata. Herved kan man se, om arbejdet holder sig inden for rammerne.

Samtidig er der en vigtig sidegevinst, tilføjer Svend Elgaard:

 ”En del af resultatet fra droneflyvningen er en farvet ”punkt-sky” i 3D af den synlige overflade af terrænet. Ud fra skyen af punkter kan vi se højdeforskelle. På den måde kan vi for eksempel fastslå, om der er gravet den korrekte mængde jord op, når der anlægges bassiner. Vi kan også vurdere, hvor meget jord, der er i en bunke, som er opstået under arbejdet.”

Vejdirektoratet har dog ikke selv indkøbt droner. I stedet sender man opgaven i udbud på de enkelte projekter. Aktuelt har COWI vundet opgaven med at flyve droner ved anlægget af motorvejen Herning-Holstebro.

”Vi har ikke et konstant behov for drone-flyvninger. Derfor giver det bedst mening, at vi køber denne service fra gang til gang,” siger Svend Elgaard og oplyser, at direktoratet typisk udbyder en ny drone-opgave en gang hver anden måned.

Ud over fotograferingen kan laser-skanning fra droner måske komme på tale, mener han:

”Laser-skanning er især relevant for bevoksede arealer. Skanningen kan give dig et billede af den reelle overflade under bevoksningen samt en mere nøjagtig 3D model end den, du kan få fra foto. Problemet er dog, at instrumentet er noget tungere end et kamera, så dronen samlet set bliver tungere end 1,5 kg. Dermed træder skærpede sikkerhedsbestemmelser i kraft, så det bliver en del mere besværligt for os at opnå de nødvendige tilladelser. Men på sigt kan det godt blive interessant.”

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 11. juni 2019