Ambition 4: Uddannelse

Regeringen ønsker at styrke uddannelsesaktiviteterne på området med henblik på at øge dronekompetencerne i danske virksomheder.

For at danske virksomheder skal have de bedste muligheder for at udvikle droneteknologien og skabe nye job er det en forudsætning, at uddannelserne på området er af høj kvalitet og målrettet erhvervslivets behov.

I Danmark udbydes uddannelser og kurser om droner og droneteknologi af både private udbydere, videregående uddannelsesinstitutioner og de Godkendte Teknologisk Serviceinstitutter (GTS-institutter). Uddannelsesaktiviteterne har dog forskelligt indhold og forskellige målgrupper.

Studerende ved SDU. Foto: Niels Lund Pedersen
Studerende ved SDU. Foto: Niels Lund Pedersen
I Danmark er det de videregående uddannelses-institutioner selv, der udvikler nye kurser og uddannelser og søger om akkreditering på baggrund af de gældende regler herfor. For de fleste uddannelses-institutioner gælder det, at droneteknologi ikke koncentreres på én uddannelse, men indgår som element i en række forskellige uddannelser.

En undtagelse er Danmarks eneste dedikerede uddannelse i droneteknologi på Syddansk Universitet. Der er tale om en civilingeniørkandidatuddannelse i robotteknologi, hvor de studerende siden 2015 har haft mulighed for at vælge droneteknologi som specialisering.

Regeringen ønsker at igangsætte følgende initiativer på området:

Initiativ 14: Dronebeviser og droneskoler

Trafik- og Byggestyrelsen har i 2016 fastsat nærmere rammer og krav til pensum mm. for uddannelsessteder, der udbyder kurser med henblik på opnåelse af dronebeviser. Dette med henblik på at understøtte kvaliteten i og øge udbuddet af droneføreruddannelser fra private udbydere.


Initiativ 15: Beredskabsstyrelsens droneuddannelser

Beredskabsstyrelsen har i 2017 udviklet en beredskabsfaglig uddannelse i taktisk anvendelse af droner på et skadested i forbindelse med brand.

Senest opdateret 11. juni 2019