Ambition 2: Testfaciliteter

Regeringen vil arbejde for etableringen af internationalt attraktive testfaciliteter.

En forudsætning for teknologiudvikling og tiltrækning af udviklingsaktiviteter i virksomheder og på universiteter er adgang til testfaciliteter. Regeringen vil sammen med relevante droneaktører arbejde for, at Danmark bliver et attraktivt omdrejningspunkt for test, udvikling og anvendelse af droner, der kan tiltrække udenlandske virksomheder og investeringer.

Regeringen ønsker at igangsætte følgende initiativer på området:

Initiativ 8: En task force vedrørende HCA Airport

Transport- og Bygningsministeriet samt Uddannelses- og Forskningsministeriet har sammen med repræsentanter for HCA Airports bestyrelse og Syddansk Universitet indgået i en task force, der har arbejdet for, at der løbende kan testes droner ved HCA Airport. Taskforcen har nu afsluttet sit arbejde, og på baggrund heraf blev HCA Airports nye luftrum indviet den 5. maj 2017.

Initiativ 9: Testflyvning på Naturstyrelsens arealer

Naturstyrelsen stiller udvalgte områder, som styrelsen forvalter, til rådighed for testflyvninger af droner. Det sker under forudsætning af, 1) at det sker mod betaling, når flyvningen udføres på baggrund af erhvervsmæssige interesser, 2) at naturbeskyttelsen ikke sættes over styr, samt 3) at andre naturbrugere ikke generes. Vilkår for tilladelser fastsættes af Miljø- og Fødevareministeriet/Naturstyrelsen.

 

Senest opdateret 11. juni 2019