Gå til indhold

UVVU-årsberetning 2014-2015

UVVU-årsberetning 2015-2016
Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) afgiver hermed beretning for perioden 1. september 2014 – 31. december 2015.
: 29. februar 2016
: 978-87-93151-97-0
: 0909-5373
: 2016
: 19

I perioden er der indbragt én ny sag, som er taget under behandling i udvalgene. Derudover har UVVU arbejdet videre med tre sager, som blev indbragt i 2012, to sager, som blev indbragt i 2013 og tre sager, som blev indbragt i 2014.

Der er truffet afgørelse i alle disse ni sager ved årsberetningens afslutning.

Fire af de ni sager er blevet afvist, fordi de lå uden for udvalgenes kompetenceområde som defineret i lov om forskningsrådgivning m.v. og bekendtgørelsen om UVVU, eller fordi de ansås som værende åbenbart grundløse.

Fem sager er realitetsbehandlede og færdiggjorte. Udvalgene har fundet videnskabelig uredelighed i én af sagerne. I de resterende fire sager fandt udvalgene, at der ikke forelå videnskabelig uredelighed.

UVVU har ved redaktionens afslutning ingen verserende sager.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 15. august 2019