Gå til indhold
Du er her: Forside Publikationer 2016 Viden til Vækst - Offentlig-privat samspil om forskning 2015

Viden til Vækst - Offentlig-privat samspil om forskning 2015

Viden til Vækst 2015
Viden til vækst belyser de offentlige forskningsinstitutioners forskningssamspil med det private erhvervsliv.
Kontakt
Lasse Nielsen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 83 05
Email: lnl@ufm.dk
: 27. december 2016
: 978-87-93468-27-6
: Styrelsen for Forskning og Innovation
: 2016
: 1. udgave
: 61

Den årlige statistik for de offentlige forskningsinstitutioners teknologioverførsel og forskningssamarbejder har i år skiftet navn fra Kommercialisering af forskningsresultater til Viden til vækst – offentlig-privat samspil om forskning. Det afspejler, at statistikken fra i år har et nyt fokus. Hidtil har statistikken rettet fokus mod forskningsinstitutionernes teknologioverførsel i kraft af erhvervelse af patenter, indgåelse af licenser og etablering af spinout-virksomheder i medfør af forskerpatentloven fra 1999. Det giver et vigtigt indblik i institutionernes arbejde med at sprede deres forskningsbaserede viden til erhvervslivet. Det giver imidlertid ikke et fuldt dækkende billede af det vidensamspil, der eksisterer mellem de offentlige forskningsinstitutioner og erhvervslivet. Når de offentlige forskningsinstitutioner indgår i forsknings- og innovationssamarbejder og understøtter studenteriværksætteri eller forskeres mobilitet til og fra virksomhederne, bidrager det også til, at forskningsbaseret viden spredes i virksomhederne og skaber grundlag for vækst. Denne publikation skal bidrage til at skabe et videngrundlag for at vurdere, om den samlede indsats med offentlig-privat samspil om forskning er tilstrækkelig og har størst mulig effekt. Derfor skal statistikken også måle vidensamspillet bredere og med større fokus på udkommet af indsatsen. Dette har været fokus i udviklingen af årets publikation og vil også være det de kommende år.

Senest opdateret 15. august 2019