Gå til indhold

Organisering af undersøgelsen

Optagelsessystemet til de videregående uddannelser påvirker både ansøgere, uddannelsesinstitutioner, vejledere og arbejdsmarkedets aftagere. Derfor inddrager Uddannelses- og Forskningsministeriet relevante aktører i organiseringen af undersøgelsen af optagelsessystemet.

Der er mange interessenter i forbindelse med undersøgelsen af optagelsessystemet. Arbejdet med undersøgelsen af optagelsessystemet sker derfor i tæt dialog med de videregående uddannelsesinstitutioner og Studievalg Danmark. Der er etableret en referencegruppe, der skal rådgive Uddannelses- og Forskningsministeriet i forbindelse med arbejdet og understøtte, at der etableres et solidt videngrundlag.

Medlemmer af referencegruppen:

Torben Faarup Theilgaard, centerleder, Studievalg Danmark

Ole Gram-Olesen, rektor, Cphbusiness (Copenhagen Business Academy)

Per Gad-Hansen, studie- og karrierevejleder, Københavns Erhvervsakademi 

Birthe Friis Mortensen, rektor, UC Syd

Rasmus Weinreich Holm, studiechef, Københavns Professionshøjskole

Hanne Leth Andersen, rektor, Roskilde Universitet 

Kristian Thorn, vicedirektør, Aarhus Universitet 

Lene Dammand Lund, rektor, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK)

Lone Dalsgaard André, prorektor, Designskolen Kolding

Pia Ankerstjerne, direktør, MARTEC

Herudover er Uddannelses- og Forskningsministeriet i dialog med øvrige interessenter på uddannelsesområdet. Der er derfor også nedsat en interessentfølgegruppe bestående af repræsentanter for elever, studerende, interesseorganisationer og øvrige interessenter.

Uddannelses- og Forskningsministeriet holder løbende møder med både reference- og interessentfølgegruppen, hvor de kommer med input og bemærkninger i forbindelse med de igangværende undersøgelser

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 22. september 2020