Gå til indhold

Om evalueringen af optagelsessystemet

Uddannelses- og Forskningsministeriet har lavet en evaluering af optagelsessystemet til de videregående uddannelser. Evalueringen omfatter alle uddannelser med optagelse i Den Koordinerede Tilmelding.

Et velfungerende optagelsessystem er en vigtig del af uddannelsessystemet i Danmark. Optagelsessystemet håndterer hvert år omkring 90.000 ansøgere, og er afgørende for at forbinde de mange ansøgere med de rette uddannelser. Et godt optagelsessystem kan også understøtte en god studiestart og senere et godt uddannelsesforløb. Der er dog mange måder at gøre det på, og med evalueringen af optagelsessystemet er vi blevet klogere på effekterne af optagelsessystemet.