Gå til indhold

Spørgeskemaundersøgelser

Uddannelses- og Forskningsministeriet gennemførte i april og maj 2019 to spørgeskemaundersøgelser om optagelsessystemet på de videregående uddannelser. Læs om undersøgelserne her:

Spørgeskemaundersøgelserne blev gennemført i løbet af april og maj måned 2019.  

Få mere at vide om undersøgelserne

Her kan du læse, hvad dine svar skal bruges til, samt hvordan vi behandler dine svar i en Q&A:

 

Hvem deltog i spørgeskemaundersøgelserne?

Spørgeskemaerne er blevet sendt til ca. 40.000 personer, der i 2018 søgte om optagelse på en videregående uddannelse via optagelse.dk. Herudover er der sendt spørgeskemaer til ca. 1000 afgangselever på en ungdomsuddannelse. Stikprøven blev udtrukket tilfældigt.

Hvordan beskytter vi personoplysninger?

Deltog du i spørgeskemaundersøgelsen som ansøger til optagelsen i 2018?
Så kan du på følgende sider læse mere om, hvordan vi behandler dine
personoplysninger:

Deltog du i spørgeskemaundersøgelsen som afgangselev på en
ungdomsuddannelse? Så kan du på følgende side læse mere om, hvordan konsulentvirksomheden/KL7 behandler dine personoplysninger

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 07. februar 2024