Gå til indhold

Spørgsmål og svar

Find svar på dine spørgsmål om spørgeskemaundersøgelserne her.

Hvem får mine svar?

Spørgeskemaundersøgelserne til elever på en ungdomsuddannelse og ansøgere til en videregående uddannelse i 2018 sendes ud af konsulentvirksomheden /KL.7 på vegne af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Når undersøgelserne er afsluttet, overdrager konsulentvirksomheden /KL.7 dine svar til Uddannelses- og Forskningsministeriet. Herefter sletter konsulentvirksomheden /KL.7 dine svar.

Er du elev på en ungdomsuddannelse, og har du deltaget i undersøgelsen, skal du vide, at Uddannelses- og Forskningsministeriet kun modtager dine svar i anonym form. Det betyder, at vi ikke er i stand til at finde ud af, hvem der har svaret på spørgsmålene.

Du kan læse mere om, hvordan konsulentvirksomheden /KL.7 behandler dine oplysninger på deres side om databeskyttelse:

Har du søgt om optagelse på en videregående uddannelse i 2018, og har deltaget i undersøgelsen, skal du vide, at Uddannelses- og Forskningsministeriet modtager dine svar i ”pseudonymiseret” form. Det betyder bl.a., at det ikke er synligt for de medarbejdere, der foretager analysen, hvem de enkelte svar og oplysninger vedrører.

Du kan læse mere om, hvordan /KL.7 og Uddannelses- og Forskningsministeriet benhandler dine personoplysninger:

Hvorfor har jeg ikke fået spørgeskemaet?

Er du afgangselev på en ungdomsuddannelse, bliver du kun inviteret til at deltage i undersøgelsen, hvis du går på en af de ca. 14 ungdomsuddannelser, der er udtrukket til at deltage i undersøgelsen.

Hvis du er førsteårsstuderende, eller har søgt optagelse på en videregående uddannelse i 2018, kan det være, du har modtaget spørgeskemaet. Men det er ikke alle, der søgte optagelse sidste år, der er blevet inviteret til at deltage i undersøgelsen. Vi sender spørgeskemaet til ca. 40.000 tilfældigt udtrukket ansøgere.

Hvad bliver mine svar brugt til?

Dine svar bliver brugt til gøre os i Uddannelses- og Forskningsministeriet klogere på, hvordan optagelsessystemet til de videregående uddannelser virker. Vi vil bruge dine svar til at lave både kvalitative og statistiske analyser, som skal bruges til at forbedre optagelsessystemet.

Dine svar bliver kun behandlet i aggregeret form. Det betyder, at det ikke er muligt for de medarbejdere eller andre, der arbejder med undersøgelsen at se, hvem der har svaret hvad på de enkelte spørgsmål. Heller ikke når resultaterne offentliggøres, kan man se, hvem der har svaret hvad.

Du kan læse mere om, hvordan konsulentvirksomheden /KL.7 behandler dine oplysninger på deres side om databeskyttelse:

Har du søgt om optagelse på en videregående uddannelse i 2018 kan læse mere om, hvordan /KL.7 og Uddannelses- og Forskningsministeriet benhandler dine personoplysninger:

Hvor lang tid tager det at svare?

Er du elev på en ungdomsuddannelse, tager det typisk 15 minutter at besvare spørgeskemaundersøgelsen.

Spørgeskemaundersøgelsen til ansøgere, der søgte om optagelse på en videregående uddannelse i 2018, tager cirka 10-15 minutter at besvare.

Hvor langt er spørgeskemaet? 

Undersøgelsen til elever på en ungdomsuddannelse har cirka 50 spørgsmål i alt. Det præcise antal afhænger bl.a. af, hvad du svarer undervejs. 

Undersøgelsen til ansøgere, der søgte om optagelse på en videregående uddannelse i 2018, har cirka 40 spørgsmål i alt. Her afhænger det præcise antal også af, hvad du svarer undervejs.

Hvor har I min mailadresse fra?

Hvis du er elev på en ungdomsuddannelse, har vi ikke din mailadresse eller andre kontaktoplysninger på dig. Kontakten til dig er etableret gennem din ungdomsuddannelse.

Hvis du har modtaget en mail fra konsulentvirksomheden /KL7, der inviterer dig til at deltage i undersøgelsen, har vi din mailadresse fra dengang du søgte om optagelse via optagelse.dk. Der angav du den mailadresse og det telefonnummer, du ville modtage tilbud eller afslag om optagelse. Du kan læse mere om, hvordan /KL7 og Uddannelses- og Forskningsministeriet har behandlet dine kontaktoplysninger for at kunne kontakte dig:

Bliver det overhovedet brugt til noget?

Ja!

Dine svar giver Uddannelses- og Forskningsministeriet vigtig viden om, hvordan optagelsessystemet fungerer. Vi vil bruge dine svar til at lave både kvalitative og statistiske analyser, som skal bruges til at forbedre optagelsessystemet.

Hvor kan jeg se mine svar? 

Hverken du eller andre kommer til at kunne se de individuelle svar. I stedet kan du se de samlede svar når de bliver offentliggjort på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside i 2019.

Kræver det forudgående viden?

Nej!

Vi er interesserede i at blive klogere på, hvad du tænker om optagelsessystemet. Dine svar er vigtige for os, og der er ingen rigtige eller forkerte svar.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 22. september 2020