Du er her: Forside Publikationer 2020 Evaluering af forsknings- og udviklingsaktiviteter på professionshøjskoler og erhvervsakademier

Evaluering af forsknings- og udviklingsaktiviteter på professionshøjskoler og erhvervsakademier

Publikationens forside
Uddannelses- og Forskningsministeriet har gennemført en evaluering af udviklingen i professionshøjskolernes og erhvervsakademiernes forsknings- og udviklingsaktiviteter (FoU), deres tilgang til opgaven og deres arbejde med at omsætte viden fra FoU til uddannelse og praksis.
Kontakt
Tue Vinther-Jørgensen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 78 80
Email: tvj@ufm.dk
: 28. januar 2020
: 978-87-93706-59-0
: Uddannelses- og Forskningsministeriet
: 2019
: 82

Ud over ovennævnte publikation har evalueringen resulteret i følgende delpublikationer:

Siden 2013 har professionshøjskoler (PH) og erhvervsakademier (EA) haft til opgave at varetage praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter. Aktiviteterne er nu blevet evalueret for at samle op på resultater og erfaringer.

Evalueringen viser bl.a. at,

  • Der er en betragtelig stigning i antallet af både FoU-projekter og FoU-publikationer fra 2013 til 2018. Mange af projekterne gennemføres i samarbejde med praksis, f.eks. hospitaler, skoler og virksomheder, og/eller universiteter.
  • FoU-miljøerne er generelt blevet placeret mere decentralt på institutionerne i tættere relation til  uddannelsesmiljøerne for at understøtte koblingen til undervisningsaktiviterne på uddannelserne.
  • Både PH og EA har etableret sektorfælles fora til koordinering af FoU-aktiviteterne, som hidtil især har haft fokus på at undgå overlap og etablere kanaler til videndeling.
  • Institutionerne anvender en række greb i bestræbelserne på at omsætte viden fra FoU til uddannelser og praksis, f.eks. at indtænke videnomsætning allerede i projektdesignet og inddrage studerende og virksomheder i projekterne.

Læs mere om bl.a. FoU-produktionens internationale gennemslagskraft, projekternes relevans for uddannelserne og graden af ekstern finansiering i evalueringens fire delpublikationer.

 

Senest opdateret 05. februar 2020