Erasmus+: Videregående uddannelse - Mobilitetsaktiviteter med institutioner i partnerlande

To eller flere videregående uddannelsesinstitutioner kan indgå i samarbejde om at sende og modtage studerende, undervisere og ansatte på studieophold og undervisnings- og efteruddannelsesophold.
Kontakt
Specialkonsulent
Telefon: +45 72 31 89 15
E-mail: susa@ufm.dk
Fuldmægtig
Telefon: +45 72 31 83 62
E-mail: mga@ufm.dk

Hvad

Fra 2015 giver den internationale dimension i Erasmus+: Videregående uddannelse mulighed for mobilitetsaktiviteter med lande uden for de europæiske programlande. Videregående uddannelsesinstitutioner kan få tilskud til at modtage og sende studerende og medarbejdere på følgende typer af ophold:

1) Studieophold

NB. Tilskud til praktikophold er foreløbigt ikke muligt .

2) Undervisningsophold og efteruddannelsesophold

Hvem

Rettet mod studerende og undervisere på videregående uddannelsesinstitutioner i programlande og udvalgte partnerlande.

Hvordan

En videregående uddannelsesinstitution med Erasmus Charter for Higher Education eller et konsortium beliggende i et programland ansøger og administrerer midler for både udgående og indkommende mobilitet.


 

Tilskud og ansøgning

Videregående uddannelsesinstitutioner i programlande skal have et Erasmus Charter for Higher Education, og der skal indgås en inter-institutional agreement mellem institutioner i program- og partnerlande, der baseres på Charterprincipperne.

  

Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)

Videregående uddannelsesinstitutioner, der ikke har underskrevet Erasmus Charter, skal igennem en godkendelsesproces, før de kan søge om tilskud under Erasmus+. Det kan du læse mere om her:

Erasmus konsortier

Konsortier består af tre eller flere organisationer fra samme programland. Heraf skal de to være universiteter eller videregående uddannelsesinstitutioner, der har underskrevet et Erasmus Charter. Konsortiet skal søge og opnå et Mobility Consortium Certificate. Man kan søge certificering samtidigt med en ansøgning om tilskud. Læs mere om certificering af konsortier her:

Ansøgningsfrist

Næste ansøgningsfrist er i februar 2018.

  Læs før du søger

  Inden du søger, bør du orientere dig i Erasmus+ programguiden. Vær særlig opmærksom på afsnittet om ”Mobility project for higher education students and staff”.

  Sådan søger du om tilskud

  Du skal søge om tilskud gennem Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Hvis du er studerende eller underviser, skal du henvende dig til din institution.  Inspiration og projektresultater       
  Afrapportering med Mobility Tool       
  Senest opdateret 03. juli 2017