Erasmus+: Videregående uddannelse - Capacity Building Projects

Med Erasmus+ Capacity Building Projects kan videregående uddannelsesinstitutioner fra programlande og udvalgte partnerlande samarbejde om kapacitetsopbygning.
Kontakt
Specialkonsulent
Telefon: +45 72 31 89 15
E-mail: susa@ufm.dk
Fuldmægtig
Telefon: +45 72 31 83 62
E-mail: mga@ufm.dk

Hvad

Et Capacity Building projekt er et transnationalt samarbejde baseret på multilaterale partnerskaber, primært mellem institutioner for videregående uddannelse. Formålet er at støtte modernisering, tilgængelighed og internationalisering af videregående uddannelse i partnerlande og fremme netværksopbygning, interkulturel bevidsthed og forståelse.

Hvem

Relevante medarbejdere, undervisere, forskere og studerende fra de deltagende organisationer.

Partnerskabet skal bestå af min tre programlande med min. én videregående institution fra hvert, min. ét partnerland med min. to videregående institutioner fra hvert, og lige så mange institutioner i partnerlande som i programlande.

Hvordan

Videregående uddannelsesinstitutioner og organisationer af videregående uddannelser kan søge om tilskud til et Capacity Building projekt samt - for strukturelle projekter - en juridisk anerkendt national eller international organisation af rektorer, undervisere eller studerende i et program- eller udvalgt partnerland

 

Tilskud og ansøgning

 

Aktiviteter

Capacity Buidling projekter kan tage to former:

  1. Joint projects retter sig særligt mod videregående institutioner i udvalgte partnerlande. Her kan man søge om tilskud til aktiviteter som: Udvikling af curriculum, udvikling af styrings- og ledelsessystemer samt opbygning af samarbejdsnetværk mellem videregående uddannelsesinstitutioner og relevante aktører.
  2. Strukturelle projekter retter sig mod nationale videregående uddannelsessystemer og uddannelsespolitik i udvalgte partnerlande. Her kan man lave aktiviteter som politikudvikling, styrings- og ledelsessystemer samt styrke relationer mellem det videregående uddannelsessystem og øvrige aktører.

Projekter kan, hvis relevant, involvere NGO'er, små og mellemstore virkesomheder og andre organisationer med forbindelse til videregående uddannelsesinstitutioner.

Deltagende institutioner for videregående uddannelse fra et EU-programland skal være godkendt under Erasmus Charter for Higher Education (ECHE). Det skal tilsvarende institutioner fra partnerlande ikke. Du kan læse mere om ECHE her:

Aktivitetens varighed

Det samlede projekt kan forløbe over to eller tre år og involvere aktiviteter af forskellig varighed.

Danske institutioner deltager i år i 9 af de i alt 147 godkendte Capacity Building for Higher Education Projects.

Ansøgningsfrist

Næste ansøgningsfrist er i februar 2018.

Læs før du søger 

Til brug for din ansøgning får du også brug for at nærlæse Erasmus+ programguidens afsnit: ”Capacity Building in the Field of Higher Education” på s. 148-186.

Her finder du blandt andet:

En mere detaljeret redegørelse for forberedelsen af et Capacity Building Project finder du desuden i Erasmus+ programguiden under Annex I, s. 300-302.

Hvordan ansøger jeg?

En organisation ansøger om tilskud på vegne af hele partnerskabet hos the Education, Audio-visual and Culture Executive Agency (EACEA) i Bruxelles.

 

Inspiration og projektresultater       
Afrapportering med Mobility Tool       
Senest opdateret 04. september 2017