ECVET-eksperter

For at understøtte den praktiske implementering af ECVET har EU-kommissionen taget initiativ til at etablere ekspert-netværk, som kan hjælpe de enkelte institutioner med brugen af ECVET og den generelle implementering i medlemslandene.

De danske ECVET-eksperter kommer fra forskellige erhvervsuddannelsesinstitutioner og/eller har arbejdet indgående med mobilitet i erhvervsuddannelserne. ECVET-eksperterne skal formidle viden om ECVET og give praktisk råd og vejledning til de relevante aktører. Vejledningen foregår på regionale møder og seminarer og besøg på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner.

I Danmark er der blevet udpeget fem ECVET-eksperter:


Ønsker jeres institution at få besøg af en ECVET-ekspert, kan I kontakte Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.

Det er i udgangspunktet gratis at få en ECVET-ekspert ud til et arrangement eller møde, da omkostningerne dækkes af EU.

I Danmark er det Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, der er sekretariat for ECVET-eksperter. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.  

Senest opdateret 02. februar 2015