Påtegning af niveau

Påtegning af niveau sker på de konkrete uddannelsesbeviser eller dokumenter, som de uddannelsessøgende modtager efter bestået uddannelse.

Procedurerne for påtegning af niveau på konkrete beviser og andre dokumenter er forskellige for de enkelte uddannelsesområder.


Videregående uddannelser

EQF-niveau påføres Diploma Supplement. For alle uddannelser på det videregående område er det et krav, at der som bilag til eksamensbeviset udstedes et Diploma Supplement.


Maritime uddannelser

I bekendtgørelsen om prøver i de maritime uddannelser er det fastsat, hvilke oplysninger uddannelsesbeviser som minimum skal indeholde. Der skal blandt andet stå, hvilket niveau uddannelsen har i henholdsvis den danske kvalifikationsramme for livslang læring og i den europæiske kvalifikationsramme for livslang læring eller den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelse.


Senest opdateret 09. januar 2019