Principper for indplacering af grader og beviser

Vurderingen af læringsudbyttet sker ud fra enten "full fit"- eller "best fit"-princippet.

Indplaceringen af uddannelsesbeviser og grader i kvalifikationsrammen for livslang læring bygger på en vurdering af det læringsudbytte, som den enkelte grad/det enkelte bevis dokumenterer, i forhold til rammens niveaubeskrivelser.

Vurderingen skal ske ud fra et af følgende to principper:

Full fit

Læringsudbyttet skal svare fuldt ud til niveaubeskrivelsen for et givet niveau for både viden, færdigheder og kompetencer. Dette princip anvendes ved indplacering af grader og uddannelsesbeviser på niveau 6-8 i kvalifikationsrammen samt ved indplacering af grader i det videregående uddannelsessystem på niveau 5 (erhvervsakademigraden og akademigraden).

Best fit

Læringsudbyttet skal ud fra en helhedsbetragtning på tværs af viden, færdigheder og kompetencer svare bedre til niveaubeskrivelsen for et givet niveau end for andre niveauer. Dette princip anvendes ved indplacering af uddannelsesbeviser og beviser for supplerende kvalifikationer på niveau 1-5 i kvalifikationsrammen.

Beviser for supplerende kvalifikationer

For beviser for supplerende kvalifikationer gælder det særlige, at de ud fra en helhedsbetragtning kun skal opfylde kravene til enten viden, færdigheder eller kompetencer på et givet niveau. Når sådanne beviser indplaceres, handler det derfor om at finde tyngden i læringsudbyttet og derefter se på, hvilken niveaubeskrivelse det bedst svarer til.

Senest opdateret 10. oktober 2018