Niveau 8

Her beskrives det læringsudbytte, som man forventes at have opnået med en kvalifikation på niveau 8. Nederst beskrives en kvalifikation på dette niveau.

Læringsudbytte

Viden

  • Skal have viden på højeste internationale niveau inden for forskningsområdet.

  • Skal have ydet et væsentligt bidrag til udvikling af ny viden og forståelse inden for forskningsområdet på baggrund af videnskabelige undersøgelser.

Færdigheder

  • Skal mestre de videnskabelige metoder og redskaber samt mestre øvrige færdigheder der knytter sig til forsknings- og udviklingsopgaver inden for området.

  • Skal kunne analysere, evaluere og udvikle nye ideer herunder designe og udvikle nye teknikker og færdigheder inden for fagområdet.

  • Skal kunne tage del i fagområdets internationale diskussioner og formidle videnskabelige resultater og fremskridt til et bredt publikum.

Kompetencer

  • Skal kunne tilrettelægge og gennemføre forsknings- og udviklingsopgaver i komplekse og uforudsigelige sammenhænge.

  • Skal på egen hånd kunne igangsætte og indgå i nationalt og internationalt samarbejde om forskning og udvikling med videnskabelig integritet.

  • Skal selvstændigt kunne igangsætte forsknings- og udviklingsprojekter og herigennem frembringe ny viden og nye færdigheder, som udvikler forskningsområdet.


Europæisk niveau

Dette niveau svarer til niveau 8 i den Europæiske Kvalifikationsramme (EQF).


Uddannelser, der fører til niveau 8

På UddannelsesGuiden finder du oplysninger om ph.d.-uddannelse. Klik på linket for at få en oversigt over de uddannelsessteder, der udbyder uddannelser, som fører til kvalifikationsniveau 8:


Eksempel på kvalifikationer på niveau 8

Ph.d.-graden

Læringsudbytte (uddannelsesgraden)

Graden dokumenterer, at en person har opnået en kvalifikation som ph.d. på baggrund af en ph.d.-uddannelse. Ph.d.-uddannelsen er en forskeruddannelse, der på internationalt niveau kvalificerer den ph.d.-studerende til selvstændigt at varetage forsknings-, udviklings-, og undervisningsopgaver i den private og offentlige sektor, hvor der forudsættes bredt kendskab til forskning.

Beskæftigelse og videreuddannelse

Graden leder til forsknings- og udviklingsarbejde i den private og offentlige sektor.

Hvordan opnås graden?

Graden opnås ved at gennemføre en ph.d.-uddannelse på et universitet eller en anden forskningsinstitution.

Adgang: Adgang til ph.d.-uddannelsen skal niveaumæssigt baseres på et gennemført kandidatstudium.

Hvem kan tildele graden?

Graden tildeles af universiteterne.

Se også:

Senest opdateret 09. oktober 2018