Betingelser for at få en niveauvurdering

Styrelsen for Forskning og Uddannelse kan kun foretage niveauvurdering af en udenlandsk uddannelse, når visse betingelser er opfyldt.

Styrelsen vurderer uddannelser på alle niveauer, men visse betingelser skal være opfyldt, for at vi kan foretage en vurdering:

  • Uddannelsen skal være afsluttet.

  • Uddannelsen skal tilhøre et andet lands ordinære uddannelsessystem.

  • Uddannelsen skal være offentligt anerkendt i uddannelseslandet.

Det betyder blandt andet, at styrelsen ikke kan vurdere korte kurser eller uddannelser, der ikke svarer til et niveau i det ordinære uddannelsessystem.

Ansøgeren skal i øvrigt opfylde kravene til ansøgningsblanket, dokumentation og oversættelse:

Læs mere om reglerne:


Svenske Komvux-uddannelser

Praksis vedrørende vurdering af "Samlat betygsdokument” fra Sverige blev ændret i 2009.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse har ifølge lovgivningen mulighed for at foretage en vurdering af afsluttede udenlandske uddannelsers niveau i forhold til niveauer i den danske uddannelsesstruktur. Det fremgår af § 3, stk. 2, i lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. Se:

Styrelsen er blevet opmærksom på, at det svenske bevis ”Samlat betygsdokument” består af en række beståede enkeltfag, som styrelsen derfor ikke kan niveauvurdere.

I en ansættelsessituation er det op til arbejdsgiveren at vurdere de konkrete kvalifikationer.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til fuldmægtig Kari Boe Gad, direkte tlf. 7231 8872, e-mail:

 

Senest opdateret 06. november 2017