Gå til indhold

Dokumentationskrav

Sagsbehandlingen vil blive forsinket, hvis vi er nødt til at bede om yderligere oplysninger eller dokumentation. Derfor er det vigtigt, at du nøje følger denne vejledning.

Læs om:

 • Krævede dokumenter
 • Dokumenternes form
 • Indskanning af dokumenter til digital ansøgning
 • Dokumenter fra visse lande
 • Hvis det er umuligt at fremskaffe dokumenter

Krævede dokumenter

 1. Eksamensbevis(er) på originalsproget for hver uddannelse, som du ønsker vurderet. Hvis du har flere videregående uddannelser (f.eks. bachelor- og masteruddannelse), skal du vedhæfte eksamensbeviser for dem alle.

 2. Karakterudskrift (transcript), karakterbøger eller lignende liste over gennemførte fag på originalsproget for hver uddannelse, som du ønsker vurderet. Hvis du ikke kan fremskaffe dette, bedes du vedhæfte din egen beskrivelse af, hvilke fag du har gennemført og bestået.

 3. Oversættelse af eksamensbevis for hver uddannelse, som du ønsker vurderet. Dokumenter på norsk, svensk, engelsk, tysk, fransk og spansk skal dog ikke oversættes. Hvis du vedhæfter Diploma Supplement udstedt på et af de nævnte sprog, behøver vi heller ikke oversættelse (se punkt 6). 
  > Læs om kravene til oversættelser

 4. Oversættelse af karakterudskrift(er), transcript eller liste(r) over gennemførte fag for hver uddannelse, som du ønsker vurderet. Dokumenter på norsk, svensk, engelsk, tysk, fransk og spansk skal dog ikke oversættes. Hvis du vedhæfter Diploma Supplement udstedt på et af de nævnte sprog, behøver vi heller ikke oversættelse (se punkt 6).
  > Læs om kravene til oversættelser

 5. Hvis du ønsker vurdering af en videregående uddannelse, bedes du også vedhæfte eksamensbevis for den adgangsgivende eksamen, normalt en gymnasial eksamen (f.eks. high school). Det gælder også, hvis det er en dansk eksamen.

 6. Hvis du har fået et Diploma Supplement, bedes du vedhæfte det. Det er det tillæg til eksamensbeviset, som udstedes af videregående uddannelsesinstitutioner i EU- og EØS-landene.

 7. Hvis dit navn er ændret i forhold til det, der står i dokumenterne: navneforandringsattest eller vielsesattest.

 8. Hvis du har fået vurderet din uddannelse før: tidligere vurdering(er) eller afgørelse(r) om anerkendelse.

Vi kan kræve yderligere dokumentation for din udenlandske uddannelse, herunder originale dokumenter.

Når du underskriver ansøgningen, erklærer du på tro og love, at de oplysninger, du har givet i ansøgningen, er rigtige, og at de vedlagte dokumenter er ægte og vedrører dig. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen foretager rutinemæssigt verifikation af udenlandske dokumenter. Forfalskninger (herunder brug af andres dokumenter) fører til politianmeldelse.

Anerkendelse af lærerkvalifikationer

Vedlæg desuden nedenstående dokumenter, hvis du ansøger om anerkendelse af lærerkvalifikationer (folkeskolelærer, lærer i de gymnasiale uddannelser, pædagog i folkeskolen eller lærer i dansk som andetsprog for voksne udlændinge):

 • Bevis for nationalitet i form af pas eller identitetskort.
 • Dokumentation for erhvervserfaring, hvis du har arbejdet som lærer i udlandet eller i Danmark: anbefaling(er), arbejdsbog eller lignende.
 • Eventuelt autorisationsbevis, certifikat eller andet bevis for erhvervsmæssig anerkendelse, som giver ret til at arbejde som lærer i uddannelseslandet. Det gælder kun lande, hvor et sådant bevis udstedes.
 • Hvis du er blevet godkendt til at arbejde som lærer i et andet EU- eller EØS-land på grundlag af lærerkvalifikationer fra et land uden for EU/EØS eller Schweiz: Bevis for, at du har arbejdet som lærer i den medlemsstat, der anerkendte dine kvalifikationer.

Dokumenternes form

Som udgangspunkt beder vi dig om at indskanne dokumenterne til pdf-filer. Læs om indskannede dokumenter nedenfor.

For nogle lande beder vi dog om originale dokumenter eller anden særlig dokumentation. Se afsnittet om dokumenter fra visse lande nedenfor.


Indskanning af dokumenter til digital ansøgning

 • Indskan de originale dokumenter.
 • Skan hvert dokument for sig. I webblanketten bliver du bedt om at vedhæfte dokumenterne enkeltvis. F.eks. eksamensbeviset for en uddannelse i én fil, karakterudskrift(er) for uddannelsen i en anden fil osv.
 • Husk at indskanne bagsiden af et dokument, hvis den indeholder oplysninger eller stempler.
 • Pdf er den eneste tilladte filtype.
 • Hvis du ikke kan indskanne direkte til pdf, kan du tage fotoer og konvertere dem til pdf-filer.
 • Giv hver fil et sigende navn.
 • Dokumentbillederne skal være i farver og i en god kvalitet, så man kan se detaljerne.

Dokumenter fra visse lande

Hvis du ønsker vurdering af en uddannelse fra et af de følgende lande, opfordres du til at dokumentere den med originale dokumenter eller anden særlig dokumentation: 

Land Dokumentation
Afghanistan Indsend eller indlevér originale dokumenter.
Cameroun Indsend eller indlevér originale dokumenter.
Congo – Den Demokratiske Republik Indsend eller indlevér originale dokumenter.
Elfenbenskysten Indsend eller indlevér originale dokumenter.
Indien Videregående uddannelse: Bed dit college eller universitet om at sende din karakterudskrift/Mark Sheets for hvert år direkte til styrelsen. Anvend blanketten International Transcript Request and Release Form.
Anden uddannelse: Indsend eller indlevér originale dokumenter.
Kina Vedhæft følgende i din digitale ansøgning: uddannelsesdokumenter og "verification report" udstedt af det kinesiske undervisningsministeriums Center for Student Services and Development for dine uddannelsesgrader.
Nigeria Videregående uddannelse: Bed dit college eller universitet om at sende din karakterudskrift/transcript for hvert år direkte til styrelsen. Anvend blanketten International Transcript Request and Release Form.
Anden uddannelse: Indsend eller indlevér originale dokumenter.
Pakistan

Videregående uddannelse:

 • Eksamensbeviserne skal være forsynet med stempler fra Higher Education Commission (HEC), og HEC-stemplerne må ikke være fra før februar 2009.
 • Vi skal bede om dit CNIC-nummer.
Somalia Indsend eller indlevér originale dokumenter.
Sudan Indsend eller indlevér originale dokumenter.

Bemærk:

 • Indskan ikke originale dokumenter, som du vil indsende eller indlevere.
 • Vent med at indsende eller indlevere de originale dokumenter, til du har indsendt din digitale ansøgning.

Når vi beder om originale dokumenter m.v., skyldes det, at det ofte har vist sig nødvendigt at bede om originale dokumenter fra de nævnte lande for at sikre kvaliteten i vores sagsbehandling.

Sådan sender/indleverer du originale dokumenter

Send de originale dokumenter med anbefalet post til:
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Vurdering og Anerkendelse
Haraldsgade 53
2100 København Ø

eller indlevér dokumenterne hos styrelsen på samme adresse.

Husk at oplyse dit fulde navn og din fødselsdato.

Vi sender de originale dokumenter tilbage til dig med anbefalet post, så snart vi har behandlet din ansøgning. Husk at sende os din nye adresse, hvis du flytter. Du kan også vælge at få dokumenterne udleveret i vores reception. I så fald skal du ringe til os for at lave en aftale.


Hvis det er umuligt at fremskaffe dokumenter

Hvis det er umuligt for dig at fremskaffe eksamensbeviset, kan du ansøge om en vejledende udtalelse i stedet for en vurdering.

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024