Gå til indhold

Om Landehåndbogen

Det skal du være opmærksom på, når du slår op i Landehåndbogen.
Kontakt
Finn Kjeller Johansen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 88 70
Email: FKJO@ufm.dk

Generelle vurderingsstandarder

De generelle vurderingsstandarder oplyses kun som vejledende information. De giver en generel sammenligning af niveauet for en type kvalifikationer i forhold til niveauerne i det danske uddannelsessystem.

Når vi vurderer konkrete uddannelseskvalifikationer, kan der forekomme afvigelser fra de generelle vurderingsstandarder blandt andet på grund af forskelle i indgangsniveau, længde og slutkompetencer.


Adgang til erhverv i Danmark

De generelle vurderingsstandarder tager ikke stilling til, om man med den pågældende uddannelse kan arbejde inden for et bestemt erhverv i Danmark. Hvis man vil arbejde inden for et erhverv, hvor der kræves autorisation, træffes afgørelsen af den myndighed, der har ansvaret for erhvervet.


Læreruddannelser

De generelle vurderingsstandarder tager ikke stilling til, om man kan blive lærer i Danmark på grundlag af den pågældende uddannelse.

Hvis man har en udenlandsk læreruddannelse og gerne vil fastansættes i folkeskolen eller i de gymnasiale uddannelser, skal man ansøge Uddannelses- og Forskningsstyrelsen om godkendelse.


Adgang til danske uddannelser

I forbindelse med videreuddannelse er det op til den enkelte institution at optage og eventuelt give merit for tidligere uddannelsesforløb.

Senest opdateret 01. oktober 2020