For a-kasser

Styrelsen for Forskning og Uddannelse informerer om udenlandske uddannelser og foretager vurderinger, der angiver udenlandske uddannelsers niveau i forhold til det danske uddannelsessystem.

LinkedInLogoPå vores side kan du følge med i nyt om udenlandske kvalifikationer og uddannelsessystemer:

 

Hjælp til vurdering af udenlandske uddannelser

Her på hjemmesiden findes blandt andet disse redskaber:

Søg i en database med de enkelte vurderinger fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse:

Oplysninger om uddannelsessystemer og vurderinger af typiske uddannelser fra en række lande:

Man kan få telefonisk vejledning af den relevante vurderingsmedarbejder:

Hvis der er brug for en vurdering af en borgers uddannelseskvalifikationer som led i en sagsbehandling, kan styrelsen foretage en sådan vurdering. Det sker, ved at man indsender en ansøgning vedlagt de dokumenter, der er nævnt i ansøgningsskemaet. Se:


Vurderingens rolle i forhold til optagelse i a-kassen

Styrelsens vurderinger af personers udenlandske uddannelseskvalifikationer skal lægges til grund for afgørelser om optagelse i arbejdsløshedskasser. Bestemmelsen er en del af lovgivningen på området.

Det betyder, at hvis en ansøger med udenlandske uddannelseskvalifikationer har fået disse vurderet af Styrelsen for Forskning og Uddannelse (tidligere Styrelsen for Videregående Uddannelser, Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, Styrelsen for International Uddannelse/CIRIUS eller CVUU efter den 1. juli 2002), skal man som a-kasse følge denne vurdering, når man tager stilling til, om den pågældende kan optages, og på hvilke vilkår.

A-kasser kan lovligt inddrage andre hensyn i afgørelsen om optagelse. Men hvis vurderingen siger, at en person har udenlandske uddannelseskvalifikationer svarende til et bestemt dansk uddannelsesniveau, kan man ikke afslå vedkommendes optagelsesansøgning med henvisning til, at den pågældende ikke har en uddannelse på det pågældende niveau.


Se også:

Senest opdateret 01. marts 2019