Gå til indhold

For a-kasser

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen informerer om udenlandske uddannelser og foretager vurderinger, der angiver udenlandske uddannelsers niveau i forhold til det danske uddannelsessystem.

Hjælp til vurdering af udenlandske uddannelser

Her på hjemmesiden findes blandt andet følgende redskaber.

Generelle vurderinger af typiske uddannelser fra en række lande findes i:

Man kan få telefonisk vejledning af den relevante vurderingsmedarbejder:

Hvis der er brug for en vurdering af en borgers uddannelseskvalifikationer som led i en sagsbehandling, kan styrelsen foretage en sådan vurdering. Det sker, ved at man indsender en ansøgning vedlagt de dokumenter, der er nævnt i ansøgningsskemaet. Se:


Vurderingens rolle i forhold til optagelse i a-kassen

Styrelsens vurderinger af personers udenlandske uddannelseskvalifikationer skal lægges til grund for afgørelser om optagelse i arbejdsløshedskasser.

Det betyder, at hvis en ansøger med udenlandske uddannelseskvalifikationer har fået disse vurderet af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, skal man som a-kasse følge denne vurdering, når man tager stilling til, om den pågældende kan optages, og på hvilke vilkår. Det samme gælder vurderinger fra styrelsens forgængere (Styrelsen for Forskning og Uddannelse, Styrelsen for Videregående Uddannelser, Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, Styrelsen for International Uddannelse/CIRIUS samt CVUU efter den 1. juli 2002).

A-kasser kan lovligt inddrage andre hensyn i afgørelsen om optagelse. Men hvis vurderingen siger, at en person har udenlandske uddannelseskvalifikationer svarende til et bestemt dansk uddannelsesniveau, kan man ikke afslå vedkommendes optagelsesansøgning med henvisning til, at den pågældende ikke har en uddannelse på det pågældende niveau.

Bestemmelsen er en del af lovgivningen på området.


Se også:

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 19. oktober 2021