Gå til indhold

For a-kasser

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen informerer om udenlandske uddannelser og foretager vurderinger, der angiver udenlandske uddannelsers niveau i forhold til det danske uddannelsessystem.

Hjælp til vurdering af udenlandske uddannelser

Her på hjemmesiden findes blandt andet følgende redskaber.

Generelle vurderinger af typiske uddannelser fra en række lande findes i:

Man kan få telefonisk vejledning af den relevante vurderingsmedarbejder:

Hvis a-kassen har brug for en vurdering af en ansøgers uddannelseskvalifikationer for at træffe en afgørelse om optagelse, kan den få en vurdering hos Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Det sker, ved at man indsender en ansøgning vedlagt dokumentation for uddannelsen. Ansøgningsblanket og vejledning findes her:

A-kassen kan indsende ansøgningen via sikker mail eller Digital Post:

  • Sikker mail til Søg certifikat – MitID Erhverv
  • Digital Post: Send Digital Post til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen – Vur. og anerkendelse af udenlandske uddannelser.

Vurderingens rolle i forhold til optagelse i a-kassen

Styrelsens vurderinger af personers udenlandske uddannelseskvalifikationer skal lægges til grund for afgørelser om optagelse i arbejdsløshedskasser.

Det betyder, at hvis en ansøger med udenlandske uddannelseskvalifikationer har fået disse vurderet af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, skal man som a-kasse følge denne vurdering, når man tager stilling til, om den pågældende kan optages, og på hvilke vilkår. Det samme gælder vurderinger fra styrelsens forgængere (Styrelsen for Forskning og Uddannelse, Styrelsen for Videregående Uddannelser, Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, Styrelsen for International Uddannelse/CIRIUS samt CVUU efter den 1. juli 2002).

A-kasser kan lovligt inddrage andre hensyn i afgørelsen om optagelse. Men hvis vurderingen siger, at en person har udenlandske uddannelseskvalifikationer svarende til et bestemt dansk uddannelsesniveau, kan man ikke afslå vedkommendes optagelsesansøgning med henvisning til, at den pågældende ikke har en uddannelse på det pågældende niveau.

Bestemmelsen er en del af lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 21. marts 2024