Jobsøgning

En vurdering fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse kan være en hjælp, når du søger arbejde med din udenlandske uddannelse. Inden for visse erhverv skal du dog ansøge om autorisation.

Hos Styrelsen for Forskning og Uddannelse kan du få en vurdering, der siger, hvad din udenlandske uddannelse svarer til i Danmark: hvilket uddannelsesniveau og så vidt muligt hvilket fagområde. Styrelsen vurderer afsluttede uddannelser på alle trin.

Hvad kan vurderingen bruges til?

Når du søger job, kan en vurdering fra styrelsen gøre det lettere for en dansk arbejdsgiver at forstå din udenlandske uddannelse.

En vurdering betyder ikke, at du får et arbejde; det er den enkelte arbejdsgiver, der bestemmer, om han/hun kan bruge de uddannelseskvalifikationer og den erhvervserfaring, du har opnået uden for Danmark.

Offentlige arbejdsgivere skal dog lægge en eventuel vurdering fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse til grund, når de tager stilling til dine uddannelseskvalifikationers niveau. Arbejdsgiveren kan inddrage andre hensyn i afgørelsen om ansættelse, men hvis styrelsen har vurderet, at dine udenlandske uddannelseskvalifikationer svarer til et bestemt dansk uddannelsesniveau, kan den offentlige arbejdsgiver ikke afslå din jobansøgning med den begrundelse, at du ikke har en uddannelse på det pågældende niveau.

Lovregulerede erhverv

Hvis du vil søge arbejde inden for et lovreguleret erhverv, skal du have en autorisation eller lignende godkendelse. I så fald skal du altså ikke bede styrelsen om en vurdering.

Se, om erhvervet er lovreguleret, og hvordan du i så fald får adgang til at udøve det:

 

Sådan får du en vurdering

1. Udfyld ansøgningsblanketten, og underskriv den.

2. Vedlæg den krævede dokumentation. Se i vejledningen i ansøgningsblanketten, hvilke dokumenter du skal vedlægge.

3. Send ansøgningen til styrelsen.

Vurderingen er gratis, men omfatter ikke oversættelse af dokumenter.

 

Fra ansøgning til vurdering

  1. Vi undersøger dokumentationen. Du får besked, hvis der er brug for yderligere dokumentation.

  2. Vi vurderer din uddannelse. Det tager normalt højst to måneder, fra du har sendt ansøgningen og den krævede dokumentation.

  3. Du får vurderingen. Hvis du ønsker vejledning om job eller uddannelse, kan du tage vurderingen med til nærmeste studievalgcenter eller jobcenter.

Læs mere om vurderingsbrevet: