Gå til indhold

Kompetenceafklaring

Der findes forskellige muligheder for at få afklaret og godskrevet kompetencer, du har opnået gennem erhvervserfaring m.v. Det kan også være relevant for flygtninge, der ikke kan fremskaffe deres eksamenspapirer.

Hvis du har afsluttet en uddannelse i udlandet og kan dokumentere det, kan du bede Uddannelses- og Forskningsstyrelsen om en vurdering. Vurderingen kan så indgå i en afklaring af dine kompetencer.

Men det er ikke alt, hvad du kan, der fremgår af dine eksamensbeviser, og nogle gange kan eksamensbeviser ikke fremskaffes. Derfor findes der forskellige tilbud om kompetenceafklaring, hvor du kan få afprøvet og dokumenteret dine færdigheder og viden.

Inden for nogle uddannelser er der mulighed for kompetencevurdering. Det betyder, at du kan få godskrevet færdigheder og viden, og derigennem få adgang til uddannelsen eller komme hurtigere igennem den.

Læs mere om anerkendelse af realkompetence i uddannelsessystemet:

Hvis du er jobsøgende, kan du søge vejledning om kompetenceafklaring på det lokale jobcenter.


Se også:

  • Min kompetencemappe
    Kan bruges til at dokumentere det, du kan, hvis du skal i gang med en voksenuddannelse og ønsker en individuel kompetencevurdering på en uddannelsesinstitution. Du kan også bruge mappen til jobsøgning og efteruddannelse.
  • Europass CV
    CV'et præsenterer dine kompetencer på en måde, som let kan forstås i andre europæiske lande.

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024