Udenlandske uddannelser – for virksomheder

Hvis du som arbejdsgiver har svært ved at gennemskue udenlandske uddannelsespapirer, kan du finde nyttige informationer her på hjemmesiden eller kontakte Styrelsen for Forskning og Uddannelse for nærmere vejledning.

LinkedInLogoI gruppen "Udenlandske kvalifikationer i arbejde" kan man få nyheder om udenlandske uddannelser og uddannelsessystemer.

 

Turbovurdering

I forbindelse med ansættelser kan arbejdsgivere få en hurtig vurdering af, hvad en ansøgers udenlandske uddannelse svarer til i en dansk sammenhæng. Læs mere om tilbuddet:


Spørg Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Få telefonisk vejledning af vurderingsmedarbejdere, der er specialiserede i de forskellige uddannelseslande:


Slå det op: uddannelsesfakta og vurderinger

Landehåndbogen oplyser om uddannelsessystemer, og hvordan Styrelsen for Forskning og Uddannelse vurderer typiske uddannelser:

Vurderingsdatabasen indeholder tusindvis af vurderinger af konkrete eksamensbeviser fra hele verden:

Virksomheder bør kende tilbuddet om vurdering af udenlandske uddannelser

Lene Munch-Petersen, Novozymes, 2

Lene Munch-Petersen fra Novozymes fortæller om, hvordan vurderinger kan gøre det lettere at forstå ansøgeres kvalifikationer.

 

Er erhvervet lovreguleret?

Bemærk, at der gælder særlige regler for de lovregulerede erhverv – se denne side:

Offentlige arbejdsgivere

 

Ansættelse

Vurderinger fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse (tidligere Styrelsen for Videregående Uddannelser, Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, Styrelsen for International Uddannelse/CIRIUS og CVUU) skal lægges til grund for offentlige myndigheders afgørelser om ansættelse. Bestemmelsen er en del af lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. (§ 3, stk. 4). Se:

Bestemmelsen betyder, at hvis styrelsen har vurderet, at en person har udenlandske uddannelseskvalifikationer svarende til et bestemt dansk uddannelsesniveau, kan den ansættende myndighed ikke afslå jobansøgningen med henvisning til, at ansøgeren ikke har en uddannelse på det pågældende niveau. Den ansættende myndighed kan dog også inddrage andre hensyn i afgørelsen om ansættelse.

Lønindplacering

Inden for rammerne af den aktuelle stilling skal en eventuel ansættelse ske på de vilkår, der gælder for personer med en uddannelsestitel på det pågældende niveau, f.eks. ved overenskomstmæssig indplacering.

Når medarbejdere ansættes efter overenskomst for akademikere i staten (AC-overenskomsten), kan ansættelsesmyndigheden i tvivlstilfælde indhente en vurdering af uddannelsens niveau hos Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Se:

Kommuner og regioner har som alle andre arbejdsgivere mulighed for at indhente en vurdering fra styrelsen: