Udenlandske uddannelser – for virksomheder

Hvis du som arbejdsgiver har svært ved at gennemskue udenlandske uddannelsespapirer, kan du finde nyttige informationer her på hjemmesiden eller kontakte Styrelsen for Forskning og Uddannelse for nærmere vejledning.

Turbovurdering

I forbindelse med ansættelser kan arbejdsgivere få en hurtig vurdering af, hvad en ansøgers udenlandske uddannelse svarer til i en dansk sammenhæng. Læs mere om tilbuddet:


Spørg Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Få telefonisk vejledning af vurderingsmedarbejdere, der er specialiserede i de forskellige uddannelseslande:


Slå det op: uddannelsesfakta og vurderinger

Landehåndbogen oplyser om uddannelsessystemer, og hvordan Styrelsen for Forskning og Uddannelse vurderer typiske uddannelser:

Vurderingsdatabasen indeholder tusindvis af vurderinger af konkrete eksamensbeviser fra hele verden:

Er erhvervet lovreguleret?

Bemærk, at der gælder særlige regler for de lovregulerede erhverv – se denne side:

Offentlige arbejdsgivere

Ansættelse

Vurderinger fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse skal lægges til grund for offentlige myndigheders afgørelser om ansættelse. Det samme gælder for vurderinger fra forgængerne: Styrelsen for Videregående Uddannelser, Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, Styrelsen for International Uddannelse/CIRIUS og CVUU.

Bestemmelsen betyder, at hvis styrelsen har vurderet, at en person har udenlandske uddannelseskvalifikationer svarende til et bestemt dansk uddannelsesniveau, kan den ansættende myndighed ikke afslå jobansøgningen med henvisning til, at ansøgeren ikke har en uddannelse på det pågældende niveau. Den ansættende myndighed kan dog også inddrage andre hensyn i afgørelsen om ansættelse.

Bestemmelsen er en del af lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. (§ 3, stk. 4). Se:

Lønindplacering

Inden for rammerne af den aktuelle stilling skal en eventuel ansættelse ske på de vilkår, der gælder for personer med en uddannelsestitel på det pågældende niveau, f.eks. ved overenskomstmæssig indplacering.

Når medarbejdere ansættes efter overenskomst for akademikere i staten, kan ansættelsesmyndigheden i tvivlstilfælde indhente en vurdering af uddannelsens niveau hos Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Kommuner, regioner og statslige institutioner har som alle andre arbejdsgivere mulighed for at indhente en vurdering fra styrelsen: