Gå til indhold

Turbovurdering for virksomheder

Få hjælp til at bedømme udenlandske uddannelsespapirer i forbindelse med ansættelse.

Som arbejdsgiver kan man bede Uddannelses- og Forskningsstyrelsen om turbovurdering af udenlandsk uddannelse til brug i en konkret ansættelsessituation. Turbovurderingen er aktuel, når man har udvalgt de relevante ansøgere til en stilling. Den kan også benyttes ved lønindplacering af en ny medarbejder.

Vurderingen er gratis og tager normalt højst 5 arbejdsdage.

Vi kan vurdere beviser for afsluttede ordinære uddannelser, både erhvervsuddannelser og videregående uddannelser.

I får en kort udtalelse, der oplyser:

 • om uddannelsen er offentligt anerkendt i uddannelseslandet
 • hvilket niveau den udenlandske uddannelse svarer til i det danske uddannelsessystem
 • hvilket fagligt område den udenlandske uddannelse svarer til i Danmark (så vidt muligt).

Bemærk

 • Ved turbovurdering kontrollerer styrelsen ikke dokumenternes ægthed hos uddannelsesinstitutionen, men vi nævner det, hvis uddannelsesdokumenterne afviger fra det forventede.

 • Det er virksomhedens opgave at vurdere, om en jobansøger har de rette faglige forudsætninger til jobbet – ganske som for andre ansøgere.

 • Turbovurderingen er kun til brug i forhold til den konkrete jobansøgning eller ansættelse. Uddannelsesindehaveren kan bede os om en personlig vurdering, der kan bruges i andre sammenhænge.

 • Vi vurderer ikke erhvervserfaring, studieperioder eller korte kurser.

 • En vurdering er ikke relevant, hvis det drejer sig om adgang til at udøve et lovreguleret erhverv. I så fald henviser vi til den ansvarlige myndighed. Læs om lovregulerede erhverv.

 • Universiteter, der ønsker en vurdering i forbindelse med ph.d.-ansættelse, bedes benytte ph.d.-kvikvurdering.


Sådan får I en vurdering

 1. Forbered dokumentationen – se nedenfor.
 2. Udfyld ansøgningsblanketten. Den åbnes med NemLog-in på nedenstående link.
  NB: Man skal logge på med MitID Erhverv (på fanen "MitID"). Blanketten fungerer ikke, hvis man logger på med sit private MitID.

 

Dokumentation

Vedhæft følgende dokumenter i pdf-format:

 1. Eksamensbevis – også for den forudgående uddannelse. Eksempel: Hvis en mastergrad er den højeste uddannelse, vedhæftes også bevis for den forudgående bachelorgrad..
 2. Karakterudskrift (transcript) – også for den forudgående uddannelse.
 3. Oversættelse af eksamensbevis(er) og karakterudskrift(er): Dokumenter på norsk, svensk, engelsk, fransk, tysk og spansk skal ikke oversættes. Dokumenter på andre sprog skal oversættes til dansk eller et af de nævnte sprog. Dog kan vi normalt også behandle dokumenter på russisk, ukrainsk og arabisk uden oversættelse.
 4. Eventuel navneforandringsattest eller vielsesattest.
 5. Uddannelsesindehaverens skriftlige samtykke. Brug nedenstående tekst på dansk eller engelsk.

Samtykkeerklæring på dansk

Jeg giver hermed samtykke til, at [Virksomhedens navn] kan indhente en vurdering af min udenlandske uddannelse hos Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Jeg giver samtidig samtykke til, at Uddannelses- og Forskningsstyrelsen kan indhente oplysninger om min uddannelse til brug for styrelsens vurdering af uddannelsen.

Dato og sted:

Navn:

Underskrift:

Samtykkeerklæring på engelsk

I hereby consent to the [Virksomhedens navn] requesting an assessment of my non-Danish qualifications from the Danish Agency for Higher Education and Science. I also consent to the Danish Agency for Higher Education and Science requesting information about my qualifications for the purpose of the agency’s assessment.

Date and place:

Name:

Signature:


Persondatapolitik


Spørgsmål om at få turbovurdering?

Skriv til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen på 

 

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024