For uddannelsesinstitutioner om Kvalifikationsnævnet

Kvalifikationsnævnet er en klageinstans for afgørelser om merit og anerkendelse af realkompetence. Læs her om mulighederne for at klage til nævnet og om uddannelsesinstitutionens pligt til at give klagevejledning.

Reglerne afhænger af, hvilken type uddannelse der søges merit m.v. på:

Senest opdateret 06. november 2017