Gå til indhold

Om Kvalifikationsnævnet

Kvalifikationsnævnet er en klageinstans for afgørelser om merit og anerkendelse af realkompetence. Læs mere om nævnet og dets lovgrundlag.

Kvalifikationsnævnet er en uafhængig klageinstans, der behandler klager fra uddannelsessøgende over afgørelser om merit og anerkendelse af realkompetence truffet af danske uddannelsesinstitutioner.

Lovgrundlag

Kvalifikationsnævnet er nedsat ved lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. Se den gældende lov:

Nævnets behandling af klager over afgørelser om anerkendelse af realkompetence sker med hjemmel i denne lov:

Der er ved bekendtgørelse fastsat nærmere regler om Kvalifikationsnævnets sammensætning, virksomhed og forretningsorden:

Sammensætning

Kvalifikationsnævnet består af en formand og en række medlemmer, som tilsammen har sagkundskab inden for alle de uddannelsesområder, der hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet, Børne- og Undervisningsministeriet samt Kulturministeriet.

I hver klagesag består nævnet af en formand og mindst to sagkyndige medlemmer.

Sekretariat

Nævnet har sekretariat hos Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, en styrelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024