Gå til indhold

Midlertidig og lejlighedsvis tjenesteyder inden for et lovreguleret erhverv

Inden for EU/EØS er der mulighed for at flytte til et andet land som tjenesteyder midlertidigt og lejlighedsvis. Det kræver ikke autorisation, men i en del tilfælde skal man sende en anmeldelse til den kompetente myndighed.

Hvis du er statsborger og etableret som erhvervsudøver i et andet EU/EØS-land, må du gerne udøve dit erhverv midlertidigt og lejlighedsvis i Danmark, hvis du forinden sender en skriftlig anmeldelse til den kompetente myndighed. Du behøver dog kun at anmelde dig som tjenesteyder, hvis det kræves i de regler, der gælder for erhvervet.

Hvis du er statsborger i et land uden for EU/EØS, har du kun en sådan adgang til at anmelde dig som tjenesteyder, hvis det er fastsat i reglerne for erhvervet.

Inden for visse erhverv, der har konsekvenser for den offentlige sundhed og sikkerhed, har myndigheden ret til at kontrollere dine erhvervskvalifikationer, før du begynder at levere tjenesteydelser i Danmark.


Se her, hvilke regler der gælder for dit erhverv:


Sådan anmelder du dig

Når du første gang flytter til Danmark for at udføre tjenesteydelser, skal du sende en skriftlig anmeldelse til den kompetente myndighed.

Du skal vedlægge de dokumenter, som den kompetente myndighed kræver.

Find oplysningerne om det enkelte erhverv på listen over lovregulerede erhverv, eller spørg den kompetente myndighed.


Forny anmeldelsen årligt

Du skal forny din anmeldelse en gang om året, hvis du ønsker at udføre midlertidige eller lejlighedsvise tjenesteydelser i løbet af det kommende år.

Du kan indgive den fornyede anmeldelse skriftligt eller på anden måde.


Oplysninger til tjenestemodtagerne

Normalt skal du udøve din virksomhed under den faglige titel fra det land, hvor du er etableret. Det gælder, medmindre du har fået godkendt dine erhvervsmæssige kvalifikationer i Danmark.

Den kompetente myndighed kan i de fleste tilfælde kræve, at du som tjenesteyder bl.a. meddeler tjenestemodtageren oplysninger om:

  • din eventuelle registrering i et handelsregister eller lignende

  • navn og adresse på den kompetente tilsynsmyndighed i det land, hvor du er etableret

  • den faglige sammenslutning eller lignende organ, som du eventuelt er optaget i

  • din faglige titel eller, hvis en sådan titel ikke findes, uddannelsesbeviset

  • dit eventuelle momsregistreringsnummer

  • din eventuelle forsikringsaftale eller anden beskyttelse i forbindelse med erhvervsansvar.


Læs mere


Hjælp til løsning af problemer

Du kan kontakte SOLVIT, hvis en offentlig myndighed ikke anvender lovgivningen om det indre marked korrekt.

Senest opdateret 19. oktober 2021