Gå til indhold

En kort historie om vurdering og anerkendelse i Danmark

Danmark har siden 2000 haft en central indgang til vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelser på alle niveauer. Trods en organisatorisk omskiftelig tilværelse er der trin for trin opbygget en omfattende ekspertise og udviklet en bred vifte af servicetilbud.

I slutningen af 1990’erne opstod en livlig debat i medierne om manglende anerkendelse af udenlandske uddannelseskvalifikationer. Medierne var fulde af historier om højtuddannede udlændinge, som kørte taxa og bagte pizzaer. Vurdering af udenlandske uddannelser foregik spredt på de enkelte uddannelsesinstitutioner, om end Rektorkollegiets Sekretariat bistod universiteterne med rådgivning. På erhvervsuddannelsesområdet var det uigennemskueligt, hvordan udenlandske uddannelser skulle anerkendes.

Både nationalt og internationalt blev der arbejdet for at sikre bedre adgang til anerkendelse. Lissabon-konventionen fra 1997 fastslog blandt andet, at der i den enkelte deltagerstat skulle være et center for information om vurdering og anerkendelse med tilstrækkelige ressourcer.


Center for Vurdering af Udenlandske Uddannelser

På den baggrund oprettede den daværende regering et Center for Vurdering af Udenlandske Uddannelseskvalifikationer (CVUU) pr. 1. januar 2000. Nu havde alle et sted at gå hen for at få en vurdering af, hvad deres udenlandske uddannelse svarede til i det danske system.

Året efter fik CVUU et stærkt grundlag for sit arbejde, da Folketinget vedtog lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer, og kort efter overtog centret rollen som koordinerende myndighed for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de såkaldte lovregulerede erhverv, dvs. hvor der kræves autorisation eller lignende.

I første omgang var CVUU placeret i SU-styrelsen, men i 2002 indførte en ny regering en lovændring på området, som øgede centrets beføjelser. CVUU fik mulighed for at udstede vurderinger, som i en række tilfælde var bindende for uddannelsesinstitutioner, arbejdsgivere og a-kasser. Centret blev også sekretariat for et nyt klagenævn,

Kvalifikationsnævnet, som skulle tage stilling til klager over uddannelsesinstitutioners afgørelser om merit for udenlandske uddannelseskvalifikationer.

CVUU rykkede derefter ind på H.C. Andersens Boulevard i et hjørne af den daværende Uddannelsesstyrelse under Undervisningsministeriet.

I 2003 blev centret også betroet godkendelsen af udenlandsk uddannede lærere til folkeskolen og gymnasiet.

Servicen til uddannelsesinstitutionerne blev udbygget, navnlig efter at CVUU i 2004 overtog opgaven med retningslinjer for vurdering af udenlandske uddannelser i forbindelse med adgang til videregående uddannelse.

CIRIUS/Styrelsen for International Uddannelse

Den 1. januar 2005 blev styrelsen etableret under Undervisningsministeriet ved en fusion mellem centret Cirius og CVUU. I 2007 blev styrelsen ressortmæssigt lagt under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Fra januar 2010 skulle autorisationsansøgninger ikke længere sendes via styrelsen, men direkte til den myndighed, der administrerer det pågældende erhverv. Til gengæld udbyggede styrelsen sin information med en internetbaseret database, hvor brugerne kan finde information om hvert erhverv på dansk og engelsk.

Den 1. januar 2010 skiftede CIRIUS navn til Styrelsen for International Uddannelse.

I april 2011 flyttede styrelsen fra Fiolstræde til Bredgade. Dermed kom den tæt på ministeriets departement og to af de andre styrelser i Videnskabsministeriet, nemlig Universitets- og Bygningsstyrelsen og Forsknings- og Innovationsstyrelsen.


Styrelsen for Universiteter og Internationalisering

Ved regeringsdannelsen i oktober 2011 blev ministeriet omdannet til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Som led i reorganiseringen blev den universitetspolitiske del af Universitets- og Bygningsstyrelsen og hele Styrelsen for International Uddannelse lagt sammen i Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.


Styrelsen for Videregående Uddannelser

Den 1. oktober 2013 blev Styrelsen for Universiteter og Internationalisering lagt sammen med Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte til en ny styrelse: Styrelsen for Videregående Uddannelser.


Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Den 1. januar 2017 ændrede Uddannelses- og Forskningsministeriet organisation. I stedet for den tidligere Styrelse for Videregående Uddannelser overtog den nye Styrelse for Forskning og Uddannelse bl.a. opgaverne med vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelser.


Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen blev dannet den 1. oktober 2020, ved at Styrelsen for Forskning og Uddannelse blev slået sammen med Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

Funktionen som dansk ENIC-NARIC-kontor varetages af styrelsens kontor for Vurdering og Anerkendelse.


Se også

I beretningerne er udviklingen på anerkendelsesområdet beskrevet år for år:

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 16. august 2023