Gå til indhold

ENIC- og NARIC-netværkene

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen er det danske center inden for de europæiske anerkendelsesnetværk ENIC og NARIC.

Deltagere i ENIC/NARIC-årsmødet 2017
ENIC/NARIC-årsmødet i 2017 fandt sted i København.

ENIC-netværket

ENIC står for European Network of Information Centres on academic recognition and mobility.

Netværket er oprettet på initiativ af Europarådet og UNESCO, og består af nationale kontorer i Europarådets medlemsstater og i stater, der hører med til UNESCO's såkaldte Europaregion (bl.a. USA, Canada, Australien og New Zealand).

Netværket har til opgave at arbejde med implementering af Europarådets og UNESCO's Lissabon-konvention og i det hele taget at udvikle retningslinjer for anerkendelsen af uddannelseskvalifikationer. ENIC-netværket har stort set de samme opgaver som NARIC-netværket (se nedenfor) vedrørende information om videregående uddannelser og gensidig anerkendelse. Der foregår et tæt samarbejde mellem de to netværk.

ENIC-kontorerne er oprettet af de nationale myndigheder. Deres størrelse og kompetenceområde er forskellige fra land til land.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen er det danske ENIC-kontor. 


NARIC-netværket

NARIC står for National Academic Recognition Information Centres. Netværket er etableret i 1984 på initiativ af Europa-Kommissionen og består af informationscentre i alle EU-medlemsstater og EØS-lande.

Netværket er etableret for at fremme den gensidige anerkendelse af videregående uddannelser. Via NARIC-kontorerne kan man få oplysninger om anerkendelse af udenlandske eksaminer og studieperioder og om landenes uddannelsessystemer.

Logo for ENIC/NARIC-årsmødet 2017Centrene er udpeget af de enkelte landes undervisningsministerier, men varierer i størrelse og kompetenceområde.

I de fleste lande er NARIC integreret med ENIC-netværket (se ovenfor) og ansvarlig for arbejdet med at gennemføre Lissabon-konventionen.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen er det danske NARIC-kontor.


Nordisk netværk

De nordiske ENIC-/NARIC-kontorer har dannet et "under-netværk" for at udvikle det nordiske samarbejde om vurdering og anerkendelse.


Se også:

Senest opdateret 02. oktober 2020