Gå til indhold

ENIC- og NARIC-netværkene

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen er det danske center inden for de europæiske anerkendelsesnetværk ENIC og NARIC.

ENIC-NARIC-logo 

ENIC-netværket

ENIC står for European Network of Information Centres on academic recognition and mobility.

Netværket er oprettet på initiativ af Europarådet og UNESCO, og består af nationale kontorer i Europarådets medlemsstater og i stater, der hører med til UNESCO's såkaldte Europaregion (bl.a. USA, Canada, Australien og New Zealand).

Netværket har til opgave at arbejde med implementering af Europarådets og UNESCO's Lissabon-konvention og i det hele taget at udvikle retningslinjer for anerkendelsen af uddannelseskvalifikationer. ENIC-netværket har stort set de samme opgaver som NARIC-netværket (se nedenfor) vedrørende information om videregående uddannelser og gensidig anerkendelse. Der foregår et tæt samarbejde mellem de to netværk.

ENIC-kontorerne er oprettet af de nationale myndigheder. Deres størrelse og kompetenceområde varierer fra land til land. Det danske ENIC-kontor ligger hos Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

 

ENIC/NARIC-årsmødet i 2017 fandt sted i København.
ENIC/NARIC-årsmødet i 2017 fandt sted i København.

NARIC-netværket

NARIC står for National Academic Recognition Information Centres. Netværket er etableret i 1984 på initiativ af Europa-Kommissionen og består af informationscentre i alle EU-medlemsstater og EØS-lande.

Netværket er etableret for at fremme den gensidige anerkendelse af videregående uddannelser. Via NARIC-kontorerne kan man få oplysninger om anerkendelse af udenlandske eksaminer og studieperioder og om landenes uddannelsessystemer.

Centrene er udpeget af de enkelte landes undervisningsministerier, men varierer i størrelse og kompetenceområde. I de fleste lande er NARIC integreret med ENIC-netværket (se ovenfor) og ansvarligt for arbejdet med at gennemføre Lissabon-konventionen. Det danske NARIC-kontor ligger hos Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.


Nordisk netværk

De nordiske ENIC-/NARIC-kontorer har dannet et "under-netværk" for at udvikle det nordiske samarbejde om vurdering og anerkendelse.


Se også:

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024