Gå til indhold

Redskaber til realkompetencevurdering

Ud over den individuelle kompetenceafklaring på uddannelsesinstitutionerne findes der forskellige redskaber til at beskrive den enkeltes kompetencer.

Min kompetencemappe

Børne- og Undervisningsministeriet tilbyder redskabet "Min Kompetencemappe", som er et personligt redskab til alle, der ønsker at dokumentere, hvad de kan. Kompetencemappen omfatter alle kompetencer, hvad enten de kommer fra uddannelse, erhvervserfaring eller fritidsaktiviteter.

"Min kompetencemappe" kan bruges som bidrag til en individuel kompetencevurdering på en uddannelsesinstitution eller som cv i forbindelse med jobsøgning. Læs mere:

Afklaringsskabelon og kompetencekort

Flere kommuner bruger afklaringsskabelon og et kompetencekort i deres beskæftigelses- og aktiveringsindsats. Personer, der ikke umiddelbart er parate til at træde ind på arbejdsmarkedet, kan gennemføre et kompetenceafklaringsforløb på en arbejdsplads, en uddannelsesinstitution eller begge steder.

Afklaringsskabelonen

Afklaringsskabelonen kan bruges af jobcentrene eller kommunerne, når jobkonsulenten eller sagsbehandleren i samarbejde med den ledige skal finde ud af, hvilke kompetencer der skal afklares, og hvilken type kompetenceafklaring der er relevant. Initiativet til at gennemføre et afklaringsforløb kan komme fra en sagsbehandler eller jobkonsulent, men den enkelte ledige kan også selv henvende sig til sin sagsbehandler eller jobkonsulent med et ønske om at gennemføre et afklaringsforløb.

Kompetencekortet

Efter at afklaringsforløbet er gennemført, kan kompetencekortet udfyldes. Kompetencekortet giver et billede af, hvad den enkelte kan i praksis, og fungerer som et supplement til cv’et. Det indeholder blandt andet vurderinger fra den virksomhed eller uddannelsesinstitution, hvor forløbet er gennemført, hvilket giver referencer til arbejdsgivere på det danske arbejdsmarked.

Afklaringen omfatter udvalgte almene, personlige og sproglige kompetencer og ikke mindst faglige kompetencer. Det er en sagsbehandler i kommunen eller en konsulent på jobcentret, der færdiggør kompetencekortet i samarbejde med den enkelte. Den enkelte er ejer af kortet og har adgang til at ajourføre det via internettet.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 25. januar 2022