Gå til indhold

Energieffektiviseringsplaner

På denne side kan du læse om energieffektiviseringsplaner for institutioner under UFM

Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) samt de selvejende statsfinansierede uddannelsesinstitutioner er omfattet af Energistyrelsens cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner

Ministeriet har i henhold til cirkulæret udarbejdet en energieffektiviseringsplan for henholdsvis de statslige institutioner og de statsfinansierede selvejende uddannelsesinstitutioner under UFM.

UFM’s energieffektiviseringsplaner for hhv. de statslige og de selvejende institutioner findes her:

Planerne danner grundlag for ministeriets overordnede indsats for opnåelse af reduktioner i ministeriets, inklusiv de selvejende institutioner, samlede energiforbrug på mindst 10 pct. i 2030 i forhold til energiforbruget i 2020.

Ministeriernes energieffektiviseringsplaner er også offentligt tilgængelige på Energistyrelsens hjemmeside.

Kontakt

Kirstine Notlevsen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 78 34
Email: kno@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024