Gå til indhold

Indberetning af energiforbrug

Alle ministerier med tilhørende institutioner indberetter årligt deres energiforbrug til databasen SparEnergi.dk, som Energistyrelsen administrerer. Databasen er offentligt tilgængelig, og har til formål at skabe åbenhed om arbejdet med at reducere energiforbruget.

Energistyrelsen udarbejder en årlig opgørelse over energiforbruget i staten, som offentliggøres og sendes til Folketingets Energi, Forsynings- og Klimaudvalg inden 1. oktober det efterfølgende år.

De videregående uddannelsesinstitutioners energiforbrug

I nedenstående tabel vises de videregående uddannelsesinstitutioners samlede energiforbrug i 2006 og 2019 til el, varme og vand. 

Udviklingen i de videregående uddannelsers energiforbruget 2006-2019

2006 2019 2020
Energiforbrug MWh 706.205.416 682.004.424 664.937.390
Vand m3 1.099.832 1.095.504 852.836

 Kilde: tabel er baseret på institutionernes indberettede forbrug af energi (el, varme og fjernkøling) og vand til SparEnergi.dk. Anm. Energiforbrug er opgjort som varmekorrigeret energiforbrug.

De videregående uddannelsesinstitutioner har i perioden 2006 til 2019 reduceret det samlede energiforbrug for el, varme og fjernkøling med 1 pct. fra i alt ca. 706.105.416 MWh til 682.004.424 MWh. Institutionernes vandforbrug er i samme periode reduceret med 1 pct. fra 1.099.832 m3 til 1.095.504 m3. 

Udviklingen i institutionernes energiforbrug følges løbende bl.a. som led i styrelsens tilsyn, og i relevante tilfælde drøftes udviklingen i energiforbruget med institutionernes ledelser. 

Datasæt med detaljerede oplysninger om institutionernes indberettede energiforbrug for perioden 2006-2019 (vand/varme/el/adresser/årsværk/brugere/år) kan hentes på nedenstående link.

Kontakt

Kirstine Notlevsen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 78 34
Email: kno@ufm.dk
Pernille Ødum Halse
Kontorfunktionær
Tlf.: +45 72 31 89 21
Email: poeh@ufm.dk
Senest opdateret 23. februar 2023