Gå til indhold

Den tekniske referencegruppe

Her kan du følge med i den tekniske referencegruppes arbejde med udviklingen af den fælles kontoplan

Den tekniske referencegruppe erstattes fra 2022  af et nyt regnskabsudvalg, som får til opgave at drøfte en bred vifte af regnskabsmæssige problemstillinger mellem de videregående uddannelsesinstitutioner og styrelsen.

Den tekniske referencegruppe fungerede som Uddannelses- og Forskningsstyrelsens sparringspartner i udviklingen af principper for kontering og fordeling. Den tekniske referencegruppe bestod af repræsentanter fra de videregående uddannelsesinstitutioner, og var derfor afgørende for inddragelse af institutionernes behov og ønsker i udviklingen af den fælles kontoplan. Den tekniske referencegruppe sparrede med UFS i konkrete drøftelser angående:

  • udarbejdelse af principper for fordeling og kontering
  • tværgående, principielle spørgsmål
  • afklaring af konceptuelle og systemmæssige muligheder og udfordringer

Medlemmer i den tekniske referencegruppe

Koncernbudgetchef Malene Kjærsgaard, KU
Økonomichef Jannik Søndergård, ITU
Økonomikonsulent Jesper Brun Johnsen, AAA
Økonomichef Torben Buch, UC Syd
Ressourcechef Karin Slumstrup, EAMV
Regnskabschef Linda Hansen, FMS
Koncernøkonomichef Lars Peter Schou, VIA
Chefkonsulent Christian Tofft-Larsen, ØS
Specialkonsulent Janne Tvorup Bager, ØS

Møder i den tekniske referencegruppe


9. møde i den tekniske referencegruppe den 9. september 2021 

Herunder findes referatet og mødematerialet for det 9 møde:


 8. møde i den tekniske referencegruppe den 26. maj 2021

På dette møde blev den tekniske referencegruppe orienteret om aktiviteter i projektet i foråret samt om institutionernes igangværende implementering og anvendelse af den fælles kontoplan. Der var på mødet særligt fokus på en drøftelse af formål 3-4 og delformål under formål 2-4, såvel som status på arbejdet med enhedsomkostninger. 

Herunder findes referatet og mødematerialet for det 8 møde:


7. møde i den tekniske referencegruppe den 9. september 2020

På dette møde blev den tekniske referencegruppe orienteret om aktiviteterne i projektet i efteråret, samt om implementeringen af den fælles kontoplan på de fleste institutioner fra 1.1.2021. Der var særligt fokus på en drøftelse af positivlisten med omkostningspuljer og tilknyttede fordelingsnøgler.

Herunder findes referatet og mødematerialet for det 7. møde:


6. møde i den tekniske referencegruppe den 12. maj 2020

På dette møde blev den tekniske referencegruppe orienteret om aktiviteter i projektet i foråret samt om institutionernes igangværende implementering og anvendelse af den fælles kontoplan. Det centrale punkt på dagsordenen var gruppens drøftelse af vejledningen for kontering af overhead, som SIU i foråret har arbejdet på. Det blev derudover drøftet, hvordan TRG-møderne bruges fremadrettet.

Herunder finder du referatet og mødematerialet for det 6. møde


5. møde i den tekniske referencegruppe den 16. december 2019

På det sidste møde i 2019  med den tekniske referencegruppe blev den endelige 2020-version af Konterings- og fordelingsvejledningen drøftet. Der var særligt fokus på samproduktion og fordelingsprincipper.

Herunder finder du referatet og mødematerialet for for det 5. møde:


4. møde i den tekniske referencegruppe den 22. oktober 2019

På det 4. møde med den tekniske referencegruppe blev centrale emner i den kommende 2020-version af Konterings- og fordelingvejledningen drøftet, da de første institutioner skal overgå til den fælles kontoplan per 1. januar 2020. Der var særligt fokus på samproduktion og anvendelsen af statens kontoplan.

Herunder finder du referatet og mødematerialet for 4. møde:


3. møde i den tekniske referencegruppe den 28. august 2019

Det 3. møde med den tekniske referencegruppe tog udgangspunkt i inputs og kommentarer indsamlet til version 2.2 af konterings- og fordelingsvejledningen henover sommeren 2019. Især kapitel 2 om statens artskontoplan, 3 om delregnskab og 5 om formålsdimensionen blev drøftet.

Herunder finder du referatet og mødemateriale for 3. møde:


2. møde i den tekniske referencegruppe den 18. juni 2019

På dette møde blev der taget hul på mere tekniske spørgsmål i forbindelse med konterings- og fordelingsvejledningen. Gruppen drøftede bl.a. problematikker i forhold til statens kontoplan, steddimensionen og samproduktion.

Herunder finder du referatet og mødematerialet fra 2. møde:


1. møde i den tekniske referencegruppe den 10. april 2019

Det første møde introducerende karakter. Her drøftede den tekniske referencegruppe det fremadrettede samarbejde vedrørende udvikling og implementering af den fælles kontoplan.

Herunder finder du referatet og mødematerialet for 1. møde:

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 04. januar 2024