Gå til indhold

Maritime grunduddannelser

Her kan du finde vejledning til de maritime uddannelsesinstitutionernes faste indberetninger til styrelsen, indberetningsskema til opgørelse og prognose over studieaktivitet, samt de maritime uddannelsesstøtteordninger

Faste indberetninger til styrelsen 

De maritime grunduddannelser indberettes som beskrevet i:

Indberetningen af studieaktivitet til disse uddannelser foretages ved brug af nedenstående indberetningsskema:

De maritime uddannelser på professionsbachelorniveau indberettes via SIS.

Revisorerklæring vedr. studieaktivitet for maritime uddannelser 

Revisorerklæringen vedr. studieaktivitet for det foregående år skal sendes til UFS senest d. 15 april, som beskrevet i indberetningsinstruksen. Dette gælder både de maritime grunduddannelser og de videregående maritime uddannelser på professionsbachelor niveau. 

Nedenstående skabelon kan anvendes for revisorerklæringen. 

Maritim uddannelsesstøtte, kost- og logistøtte samt rejserefusion

Indberetningsblanketter for ordningerne opdateres i marts hvert år og kan hentes på denne side.

For vejledning se filen "Indberetningsinstruks for maritime grunduddannelser (PDF)" under overskriften Faste indberetninger til styrelsen.

  Tilskud til aktiviteter under lov om åben uddannelse

  Aktiviteter under lov om åben uddannelsen indberettes kvartalsvist. Der indsendes ledelseserklæring til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

  Kontakt

  Caroline Thoby
  Fuldmægtig
  Tlf.: +45 72 31 79 49
  Email: ctho@ufm.dk
  Carl-Emil Humphrey Vihrenfeldt Røddik
  Fuldmægtig
  Tlf.: +45 72 31 91 14
  Email: cvr@ufm.dk

  Handlinger tilknyttet webside

  Senest opdateret 19. april 2024