Gå til indhold

Maritime grunduddannelser

Her kan du finde vejledning til de maritime uddannelsesinstitutionernes faste indberetninger til styrelsen, indberetningsskema til opgørelse og prognose over studieaktivitet, samt de maritime uddannelsesstøtteordninger

Faste indberetninger til styrelsen 

De maritime grunduddannelser indberettes som beskrevet i:

Indberetningen af studieaktivitet til disse uddannelser foretages ved brug af nedenstående indberetningsskema:

De maritime uddannelser på professionsbachelorniveau indberettes via SIS.

Revisorerkæring vedrørende studieaktivitet

Den endelige indberetning af studieaktivitet for det foregående år, der har frist den 1. marts hvert år, skal suppleres med en revisorerklæring svarende til denne skabelon:

Maritim uddannelsesstøtte, kost- og logistøtte samt rejserefusion

Indberetningsblanketter for ordningerne opdateres i marts hvert år og kan hentes på denne side.

  Tilskud til aktiviteter under lov om åben uddannelse

  Aktiviteter under lov om åben uddannelsen indberettes kvartalsvist. Der indsendes ledelseserklæring til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

  Kontakt

  Caroline Thoby
  Fuldmægtig
  Tlf.: +45 72 31 79 49
  Email: ctho@ufm.dk
  Senest opdateret 11. september 2023