Gå til indhold

Maritime grunduddannelser

Her kan du finde vejledning til de maritime uddannelsesinstitutionernes faste indberetninger til styrelsen, indberetningsskema til opgørelse og prognose over studieaktivitet, samt de maritime uddannelsesstøtteordninger
Kontakt
Raeed Ali
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 89 12
Email: rea@ufm.dk

Faste indberetninger til styrelsen 

Uddannelser på professionsbachelorniveau indberettes via SIS efter:

Øvrige uddannelser indberettes som beskrevet i:

Indberetningen af studieaktivitet til disse uddannelser foretages ved brug af nedenstående indberetningsskema:

Revisorerkæring vedrørende studieaktivitet

Den endelige indberetning af studieaktivitet for det foregående år, der har frist den 1. marts hvert år, skal suppleres med en revisorerklæring svarende til denne skabelon:

Maritim uddannelsesstøtte, kost- og logistøtte samt rejserefusion

Indberetningsblanketter for ordningerne opdateres i marts hvert år og kan hentes på denne side.

    Tilskud til aktiviteter under lov om åben uddannelse

    Aktiviteter under lov om åben uddannelsen indberettes kvartalsvist. Der indsendes ledelseserklæring til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

    Senest opdateret 23. marts 2023